hrad Lichnice

Lichtenburg

Smil z Lichtemburka (1243 – †1269)

Graficke pismenko Od roku 1243 se pohyboval v družině Václava I. Spolu s Havlem z Lemberka a Borešem z Riesenberka stanul Smil na straně Václava I. v zápasu s jeho synem Přemyslem Otakarem. Kolem roku 1249 se Smil stává pánem rozsáhlého újezdu zahrnujícího jižní oblast Železných hor až ke klášteru žďárskému.

 
Graficke pismenko V roce 1254 je v křížové výpravě do Prus na pomoc řádu německých rytířů. Jako člen poselstva do říše v roce 1256 získává svým turnajovým uměním erbovní znamení červeného kapra.
 
Graficke pismenko Bojuje v bitvě u Mühldorfu roku 1257, v roce 1260 bojuje v bitvě u Kressenbrunnu.
 
Graficke pismenko Smil je uváděn jako svědek na celé řadě listin vydaných Přemyslem Otakarem II.
 
Graficke pismenko Smil vedle zemědělského hospodaření připojuje i nové formy hospodaření. Buduje nová města např. Smilův Brod, později Německý Brod, nyní Havlíčkův Brod. Otvírá doly na stříbro a dostává právo na těžbu. Kronika žďárská jej nazývá „Vladařem domu lichtemburského“. Svoje listiny vydává na Lichnici, Ronovci, Šlapanci a v Brodě.
 
Graficke pismenko Samotný hrad Lichnice potvrzuje velikost a bohatství Smila z Lichtemburka.

Text: historie
1.5. 2014 - svitek, Zdroj: Zdeněk Kalista: Cesta po českých hradech a zámcích