Hrad Libštejn

Graficke pismenko Tichému údoli jižně od Liblína vévodí tento osamělý hrádek svou vysokou, mohutnou věží. Vrch, na němž stojí, je z obou stran oddělen údolím dvou bystřin od sousedních zalesněných strání, které jej převyšují. Strmost návrší, na němž byl postaven, činila jej těžce přístupným. Hradební zdi jsou dnes již z valné části sesuty, zříceniny zarůstají lesem, avšak přece lze si učiniti představu o  bývalém uspořádání hradu.

 
Graficke pismenko Vysoká, čtverhranná věž má zaoblené rohy, zpevněné mohutnými kvádry. Byla jádrem obrany hradu, který byl nedobytný, dokud nebylo střelných zbraní. Když se ve válkách husitských ukázalo, že palbě ze sousedních návrší neodolá, byla k jeho obraně na jednom z nich zřízena bašta s opevněním.
 
Graficke pismenko Libštejn založen byl ve 14. století. Držiteli jeho byli Kolovratové. Roku 1430 oblehli hrad husité, táhnoucí k Plzni.
 
Graficke pismenko Střelbou pobořili jeho hradby a zmocnili se předhradí, avšak zadní hrad se uhájil. Proto husité odtáhli a nechali tu menší oddíl, aby hrad vyležel. Po několika týdnech došlo k smíru, když se Kolovratové zavázali, že přistoupí k straně podobojí.
 
Graficke pismenko R. 1540 prodal hrad Jan Libštejnský z Kolovrat Valdštejnům. Koncem 16. století dostal se v majetek Gryspeků na Kaceřově. Nejtěžší pohroma stihla Libštejn za války Třicetileté. Roku 1639 přitáhlo k němu 500 jezdců, dobyli hradu, vyloupili jej a zapálili.

Text: historie
31.5. 2002 -