Graficke pismenko Počátky hradu spadají pravděpodobně do 14. nebo již do 13. století. Liběhrad patřil mezi malé jednodílné hrady. Na čelní straně byl opevněn šíjovým příkopem, kdysi snad i lemovaným valem. Z vlastního hradu se dochovalo především jihozápadní nároží a zbytek šikmo probíhajícího zdiva v jihovýchodní části. Ze současného stavu však lze jen stěží určit dřívější podobu hradu. Zříceniny hradu byly těžce poničeny nejprve zřízením vinic a výstavbou pomocných objektů v areálu hradu. Zkázu hradu pak v 19. století dokonala výstavba železnice podél Vltavy.

Text: historie
3.10. 2004 -