Graficke pismenko Severně nad Libčicemi se zdvíhá navrší, z něhož k východu vybíhá ostroh končící strmě nad Vltavou. Na konci tohoto ostrohu stával Liběhrad. Od návrší byl oddělen příkopem a náspem, což dnes není patrné, neboť vše bylo zavezeno a proměněno v pole.

 
Graficke pismenko Hrádek samotný měl tvar nepravidelného čtyřhranu.
 
Graficke pismenko Založení hradu není známo, vypravuje se však, jak r. 711 služebnice Libušiny pořádajíc hony, náhodou na vysoký a příkrý svah dorazily, a tam se jim zalíbilo. A tak požádaly kněžnu, aby dala hrad na tom místě postavit. A tak se i stalo. Od toho pak název Liběhrad. V první fázi to nebyl hrad z kamení, ten až po časech vznikl na místě, kde stával první hrad ze dřeva a hlínou vymazaný.
 
Graficke pismenko Z věrohodných pamětí však nelze dějiny Liběhradu dohledat. Jisté je však, že Libčice nemají název po Libuši, ale spíše po čeledi Libkově. Libčice patřili ke statkům kláštera Zbraslavského, a ač toto není nikde psáno, dá se předpokládat, že klášter postavil Liběhrad k ochraně svého zboží.

Text: historie
28.5. 2002 -