Současnost - obnova a průzkum hradu

Graficke pismenko Zásadní opravy hradu podle projektu Dušana Jurkoviče a architekta Pacla provedl na počátku 20. století Muzejní spolek.

 
Graficke pismenko K další obnově hradního areálu se přistoupilo v 80. letech 20. stol. Nejdříve se prováděly zajišťovací práce na skalním podloží a poté celková stavební konzervace celého hradu. V posledních letech rovněž probíhá v jeho areálu archeologický průzkum. V prostoru palácového nádvoří bylo zjištěno obvodové zdivo objektu datovaného do druhé poloviny 14. století. Tato původní zástavba v předpernštejnské fázi je situována úhlopříčně k stávajícímu nádvoří. V jižním křídle hradu byl v suterénním prostoru objeven fragment mohutné, zřejmě obytné hranolové věže. V západní části hradního areálu pak fragment válcové věže.
 
Graficke pismenko Práce na konzervaci a opravách jednotlivých částí hradního areálu v závislosti na množství přidělených finančních prostředků pokračují každým rokem. Po dokončené rekonstrukci jižního traktu nádvoří a 5. brány, se v současné době pozornost zaměřila na unikátní systém hradního opevnění. V loňském roce byl navíc připraven projekt na opravy západní části hradu, ve kterých mnozí návštěvníci pamatují vyhlášenou restauraci, byla dokončena i oprava hradní studny.

Text: historie
20.2. 2006 - Miloš Jiroušek, kastelán hradu