Prohlídkové okruhy:

Okruh I. – Hradní palác s věží – interiéry hradního paláce, Rytířský sál, expozice parforsních honů, zbrojnice, sklepení - archeologická expozice, výstavy – "Zločin a trest v českých dějinách", historické pohlednice a vyobrazení hradu, Veselá výstava o neveselém umění stavitelském, velká podlahová mapa pernštejnských rybníků, pro děti před palácem zinscenovaná erbovní pověst Pernštejnů s chaloupkou uhlíře Věnavy, věž. Plné vstupné 70,- Kč, snížené 50,- Kč, rodinné 190,- Kč.
Okruh II. – Hradní kaple - Pouze s průvodcem, hradní kaple sv. Kateřiny, terasa. Jednotné vstupné 20,- Kč, rodinné 60,- Kč.
Okruh I. + II. - plné vstupné 80,- Kč, snížené 60,- Kč, rodinné 220,- Kč.
Nárok na snížené vstupné mají děti (starší 6 let), studenti, senioři 65+ a osoby s průkazem ZTP, ZTP/P a Fondu ohrožených dětí.
Vstup zdarma mají děti do 6 let, zdravotně těžce postižené děti, průvodce držitele průkazky ZTP/P, držitelé průkazky AMG nebo NPÚ.
Při konání kulturní akce se stanovuje zvláštní ceník.

Text: turistické
12.4. 2013 - http://www.hrad-kunetickahora.cz