Spory klášterů Zlatá Koruna a Vyšehrad

Graficke pismenko S historií Kuklova jsou spojeny zajímavé, historicky doložené události, svědčící o vnitřních církevních poměrech ve 14. století. Pražskému vyšehradskému klášteru byly přiděleny ke kolonizaci rozsáhlé pozemky, sahající od Prachatic ke Kuklovu. Když český král Přemysl Otakar II. založil zlatokorunský klášter, obdaroval jej pozemky směřujícími severozápadně od Zlaté Koruny, tedy ke Kuklovu. Hranice obou klášterních panství nebyly zřejmě přesně vytyčeny, a tak se stalo, že Zlatokorunští zakládali své vesnice na pozemcích, patřících Vyšehradským. Došlo ke střetnutím zájmů, opati obou klášterů vytáhli dokonce proti sobě vojensky. Zlatokorunští ustoupili a Vyšehradští k upevnění hraniční zóny vystavěli hrad Kuklov. Spor se dostal až k papeži, který rozhodl ve prospěch zlatokorunského kláštera – a tak vyšehradský musel ustoupit a opustit i hrad Kuklov.

Text: historie
4.8. 2009 - Jaroslav Špiroch