Graficke pismenko Zříceninu hradu Kuklov najdete asi 100 m od silnice procházející obcí Kuklov na skalnaté lesní vyvýšenině. Je to jedno ze zastavení na historicko-přírodní naučné stezce okolím Brloha. Z hradu jsou zachovány jen zbytky zdiva na sklaním ostrohu, který byl součástí věže a  příkop vylámaný ve skále. Z boku lze vylézt až nahoru na skálu.

Text: turistické
24.7. 2003 -