Graficke pismenko Hrad Kuglvajt postavil (podle A. Sedláčka) v lesnaté krajině mezi majetkem zlatokorunského kláštera a rožmberským krumlovským panstvím Jetřich z Portic, probošt vyšehradský, nejvyšší kancléř Království českého a biskup mindenský kolem r. 1357. Podle něho se také psal z  Kuglwaidu. Po Jetřichově smrti (1367) se hrad stal královským majetkem a příčinou rozepří mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna. V době spiknutí české šlechty proti králi Václavovi vojsko Jindřicha z Rožmberka r. 1395 hrad dobylo a rozbořilo. Hradní zříceninu s okolím daroval pak král po ukončení sporů (1405) Jindřichovi z Rožmberka, který je připojil k svému hradu Dívčímu Kameni.

 
Graficke pismenko Z hradu se zachovaly jen malé zbytky zdiva a příkop vylámaný ve skále.

Text: historie
11.6. 2003 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - Jižní Čechy