Zvláštní kruhová stavba nad hradem

Graficke pismenko Zvláštní a zajímavou stavbou je objekt, nacházející se ještě o dalších 80 m dál od předsunutého opevnění. Jedná se o 3 m vysoký přesně kruhový objekt (průměr 9,5 m) z nasucho kladeného zalícovaného kamení. Směrem vzhůru se stavba mírně kónicky zužuje. V jeho středu bývala patrně menší prostora, dnes zasypaná. Od severovýchodu je ve stavbě vytvořen drobný zalícovaný výklenek o šířce 1,1 m a hloubce 1,9 m. Účel tohoto objektu je nejasný. Měl snad vazbu na středověký hrad? Patrně asi ne. Podle vzhledu by se snad mohlo jednat o kamenný základ vyhlídky či rozhledny.

Text: popis
9.3. 2008 - Jan P. Štěpánek podle Archeologie Moravy a Slezska 2008: Petr Zajíc, Hrad Kružberk