Popis a lokalizace hradu

Graficke pismenko Pozůstatky nevelkého hradu se nacházejí v lese asi 1,2 km jzz. od centra obce s kostelem, na hraně výrazného skaliska nad levým břehem řeky Moravice, asi 400 m východně od hráze přehrady Kružberk.

 
Graficke pismenko Hrad zaujímá závěr prudce klesajícího severojižního hřebene a zároveň hranu výrazné, tzv. Hlavní skály, která je známá především horolezcům. Závěr klesajícího hřebene byl před hradem přerušen do skály vylámaným příkopem, čímž byla vymezena plocha vlastního hradu. Příkop má šířku asi 10 m a hloubku něco kolem 3–4 m. Vnější strana příkopu však převyšuje dno až o celých 8 m. Z této strany byl hrad však také zajištěn (viz. text níže). Příkop je dnes využíván jako úvoz lesní cesty. Na východní straně přechází příkop brzo v prudký skalnatý sráz, na západní straně příkop obloukovitě přecházel ve strmou skalnatou rokli. Na severozápadní straně, jediné, ze které mohl být hrad ohrožen, se nad příkopem vypínala asi 40 m dlouhá kamenná hradba, po níž se dochovala výrazná terénní suťovitá vlna a jediný zřetelnější úsek zdiva (asi 3 m dlouhý a 1 vysoký). Pokud bylo zdivo kladeno na maltu, je ta již dávno vyplavena. Šíře hradby je odhadována na 1,9 m. Tato hradba směrem na jih velmi prudce klesala.
 
Graficke pismenko Na nejméně ohrožené východní a jižní straně byl hrad obehnán patrně jen dřevohliněnou hradbou. Ohrazená plocha hradu tak ve výsledku zabírala asi trojúhelnou plochu cca 40 m na šířku a 50–60 m na délku se zaobleným severním čelem. Zde, na nejohroženějším místě, se patrně nacházela vysoká hradba či strážní obranná věž. Terén však nedává na tuto otázku jasnou odpověď. Ani o zbylé vnitřní zástavbě není možno s jistotou říci nic určitého. Ve střední části hradu se nachází výraznější prohlubeň, která snad může být pozůstatkem nějakého objektu.
 
Graficke pismenko Vstup do hradu byl veden od severozápadu, přes dřevěný most, který překonával zmíněnou rokli a ústil do brány v dolní třetině oblouku hradby. Nástupní plošina na most je v terénu doposud zřejmá.
 
Graficke pismenko Na severu, asi 60 m severně od hradu a o takřka 25 m výše, odkud byl hrad velmi převyšován stoupajícím hřebenem, byla vybudována předsunutá pozice, která měla hrad buďto chránit nebo byla vybudována obléhateli. Její rozměry jsou cca 22 x 15 m a od západu i východu je chráněna strmými svahy. Jen k severu pokračuje stoupající terén ve formě úzkého hřebene. Na straně ke hradu se na obvodě nachází zbytek nasucho kladeného zdiva a kamení, které nesou stopy požáru. Přesný účel výstavby této předsunuté pozice asi zůstane na věky zatajen.

Text: popis
9.3. 2008 - Jan P. Štěpánek podle Archeologie Moravy a Slezska 2008: Petr Zajíc, Hrad Kružberk