Graficke pismenko Na místě vrcholku zvaném Petrov na Králově hoře se nachází středověká fortifikace hrádku, či strážního objektu. Jméno je neznámé, písemné prameny mlčí a neznámý je i samotný důvod stavby. Přisuzuje se tak nějaká spojitost se sídlem ve Štítech, stejně tak k bližší obci Horní Studénky. Jisté je pouze to, že objekt zaujal úzký stoupající hřeben, který byl přerušen vylámaným příkopem ve skále v  šířce asi 8 m. Za ním je asi o 2,5 m výš plošina s pahorkem, který má podobu pětibokého klínu, zhruba o rozměru 10x18 m. V míst jsou asi tři propadliny, kdy je minimálně jedna zbytkem budovy. Potvrzuje to nález mazanice. Jižní a západní část nese náznaky zbytků valu. Na severu buď nebyl, či zanikl sesuvem. Stáří stavby se doposud nepodařilo zjistit. Vše však nasvědčuje středověkému původu.

Text: historie
15.6. 2015 - Ivo Rozehnal - zdroj článku: M.Plaček - Povrchová prospekce reliktů šlecht.sídel na Šumpersku 2002