popis

Graficke pismenko Díky archeologickým výzkumům je stavební vývoj hradu poměrně dobře znám. Hlavní stavbou hradu Jana ze Syrokomli byla hranolová podsklepená minimálně dvoupodlažní obytná věž o rozměrech 9,5x12 metrů a zdivu o síle až 2,5 m. Na jihu a na západě se ve zdivu dochovaly úzké střílny. Krátce poté byl trojúhelný areál hradu obehnán hradbou. V ní byla na jihovýchodě prolomena vstupní brána. Od zbytku kopce byl na této straně hrad oddělen příkopem.

 
Graficke pismenko Během 15. století byly na vstupní straně k obvodové hradbě přistavěny dvě hranolové bašty, na přelomu 15. a 16. století bylo na severozápadě přistavěno schodiště a za donjonem hospodářská budova. Koncem 16. století byla stržena a nově postavena severní a západní část hradu, přízemí věže a sklepy severozápadního křídla byly nově zaklenuty. Rozšířeno bylo i hospodářské zázemí v zadní části hradu.
 
Graficke pismenko Při současné hotelové přestavbě bylo prozatím postaveno vstupní křídlo s obnovenou bránou, východní hranolová bašta byla výrazně zvýšena. Nové cihlové patro s velkými obdélnými okny dostal i donjon.

Text: historie
29.5. 2004 - Pavel Zany Komárek