O vzniku Klemperky - lidová povídačka

Graficke pismenko Na úsvitu lidských ději, kdy kraj byl silně zalesněn a jen tu a tam se našel odvážný hlouček bojovníků, který se pronikl na lov, se do tmavého údolí snesl drak. Ohněm, který vypustil z tlamy si vypálil okolí a odhalil tak skálu, která žárem plamene pukla. Do této pukliny snesl drak vejce a odletěl do severních zemí. Vejce zapadlo do škvíry a zvolna zrálo. Když se na Kokořínsku usadili Slované, počalo mýcení lesa a tak jednoho dne nalezli drvoštěpové i prasklou skálu. Odvážně vstoupili dovnitř a nalezli zde skryté vejce, které se mírně třáslo. Vejce vynesli na sluněční paprsky a ty jen co dopadly, zahřály skořápku a vejce začalo praskat. Za okamžik prasklo a z vejce se vyklubal malý drak. Tehdejší objevitelé draka vzali do vsi a vyhovali z něj hodnou ještěrku. Ta jim pomáhala při lesních pracech a když byli slované napadeni germánským nájezdem, drak jim pomohl ohněm, který zdědil po své matce dračici. Slované poznali jaká síla v drakovi dříme a počali jej využívat pro vypalování keramiky a pro jiné práce. Tento život se drakovi však znelíbil a zanedlouho odletěl neznámo kam. Až do středověku si nikdo jeskyně příliš nevšímal a proto později zdejší obyvatele udivil nový osadník nazývaný Klempera. Příroda se na tomto člověku, neznámo proč pomstila a tak žil Klempera na okraji vsi všemi opovrhovaný. Později se usadil v jeskyni, kde vykopal několik místností a také přistavěl několik částí. Klempera se však chtěl i pomstít zdejším vesničanům a tak po okolí chodil a hledal různé hrdlořezy a rabijáty. Když jich ve své jeskyni schromáždil dvanáct, začal podnikat loupeživé výpady do okolí. Tropil se svou kumpanií celou řadu neplech a tak se vesničané později vypravili na loupežnický brloh. Ještě téhož dne jeskyni dobyli a vypálili. Na paměť však jeskyni říkali nadále Klemperka a tento název jí zůstal až dodnes. Vypráví se též, že lapka Klempera užíval i jiné jeskyně na Kokořínsku. Jmenujme například Barcalínu a nebo jeskyni Mordloch (vražedná díra) u Želíz.

Text: pověsti
12.4. 2004 - Lidová zkazka, držící se dnes již jen v povědomí starších usedlíků v okolí. Získáno Limíkem z ústní informace.