hrad Kleinštejn

Klejštejn, Kleinstein, Pragerhaus

Graficke pismenko Nepatrné terénní nerovnosti na návrší mezi kopcem Havraní a Humnickým vrchem nad potokem Bublavou, na katastrálním území Humnice (dnes součást Martinova), jsou jediným svědectvím o tom, že zde stával snad již ve 14. a pak ještě v 15. století malý hrad, pro nějž se užívá jména Kleinštejn.

 
Graficke pismenko Stejně nejisté jako jméno jsou i jeho bližší osudy. Jisté je, že celá tato oblast náležela v 15. století ke hradu Egerberku. Kdy hrad Kleinštejn vznikl, nevíme. Jeho zánik spadá do let 1435–1437, kdy došlo ke sporu mezi Vendem z Illburka (majitel Egenberga) a držitelem Kleinštejna Vojtěchem z Doupova, při němž byl Kleinštejn dobyt. Ze škod, které objekt přitom utrpěl, se asi již nevzpamatoval, neboť od té doby veškeré zprávy o něm mizí.

Text: historie
7.3. 2006 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984