Graficke pismenko Přesná doba zaležení Janovic není známa. Předpokládá se, že hrad založil Jan z Janovic, který byl držitelem janovického šlechtického statku v roce 1290. Po smrti Jana rod pánů z Janovic tento statek ztrácí a král Jan Lucemburský jej v 1. pol. 14. stol. dává do držení Petrovi z Rožmberka, avšak ještě v 1. pol. 14. stol. jej získává Bohuslav, nejspíše syn Jana a tak se statek vrací zpět do majetku rodu pánů z  Janovic. Za Oldřicha v 1. pol. 15. stol. byl majetek rodu rozšířen koupí poloviny statku Bystřice nad Úhlavou. Později jeho vnuk Heřman po roztržce s králem Vladislavem II. musel uprchnout ze země a hrad na krátko získal Petr Suda z Řeneč a učinil z hradu sídlo lupičů. Po té co byl Petr Suda vojenskými oddíly z Klatov a Plzně zahnán na útěk a došlo k urovnání sporu Heřmana s králem, získal Heřmanovo syn Oldřich panství nazpět a v 1. pol. 16. stol. se stal statek svobodným. Po Bílé hoře se však stal statek manským. Janovští drželi Janovice od 13. stol. až do 30. října 1674, kdy byl zadlužený statek prodán pražskému arcibiskupovi Matyáši Ferdinandu Sobkovi z Bilenberka.

 
Graficke pismenko Koncem 17. stol. se majitelem statku stal Vilém Albrecht z Kolovrat, a Janovice připojil k Dešenicím, jež se později spolu s Janovicemi staly součástí bystřického panství, k němuž patřily až do 20. století.

Text: historie
25.10. 2007 - Úlovec J.: Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Libri, 2004