Graficke pismenko Po hradu samotném se zachovali jen nepatrné pozůstatky. Opevnění zaujímalo mírně vyvýšený terén u kostela sv. Václava a celý tento areál chránila ze všech stran rozlitá ramena říčky Rusavy. Ještě v 19. století byla jižní strana opevnění (v místech předpokládaného příkopu) zavodněna.

 
Graficke pismenko Nejpatrnějším zbytkem opevnění je však fragment 14 m širokého severního příkopu s náznakem vnějšího valu. Příkop okolo hradu se od severu stáčel k západu a východu a ústil do Rusavy na jižní straně lokality a z této byl také napájen vodou. Na břehu říčky končil také vnější val.
 
Graficke pismenko Samotná plocha hradu nezabírala celou plochu dnes vymezenou ohradní hřbitovní zdí, ale na východě končila již za barokním kněžištěm kostela. Jádro hradu se nacházelo na mírně vyvýšené plošině o rozměrech cca 45 x 25 m na západě lokality, dnes již však bohužel bez jakýchkoli náznaků zástavby. Tuto situaci má patrně za následek jednak ta skutečnost, že hrad zanikl v poměrně brzké době, a také to, že celá lokalita okolo kostela byla využívána dlouhou dobu jako hřbitov.

Text: popis
25.2. 2008 - Ondřej Štěpánek podle M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, 2001