hrad Hradisko

Újezd u Kunštátu, Strážný

Graficke pismenko Nedokončený hrad z doby kolem poloviny 13. století nezanechal stopu v písemných pramenech, proto neznáme ani jeho jméno a je znám pod jménem Hradisko, Strážný či bývá jmenován podle sousední obce Újezd u Kunštátu. Obvykle bývá jeho vznik spojován s Bohušem z Čeblovic a Rosic, který roku 1258 získal výměnou Sebranický újezd a začal na kopci nad vsí stavět nové sídlo. Jeho zájem se však brzy přesunul na nově získané statky na Olomoucku a rozestavěný hrad opustil ještě před jeho dokončením. Ve stavbě na odlehlé lokalitě zřejmě nepokračovali ani další majitelé a pro své sídlo raději zvolili novou tvrz při újezdském kostele poprvé zmiňovanou roku 1348.

Text: historie
12.11. 2014 - Zany, podle Pavel Šimeček: Zrození hradu. K technologii počáteční fáze nedokončeného hradu u Újezdu u Kunštátu, sborník z kolokvia "Hrad jako technický problém", Masarykova univerzita, Brno 2011