Graficke pismenko Reliéf hrádku, od jihu zdaleka viditelný, leží na plochém konci výšiny, na místě zvaném Zíkmarky, asi 3 km severně od středu obce Velké Bílovice. Hrádek leží uvnitř oblasti, kterou využívají vinohrady, je však volně přístupný. Měl však v poslední době dvakrát smůlu. Za prvé byly kvůli zemědělskému využití ještě koncem 19.století zarovnány příkopy, které dnes tvoří výrazný terénní stupeň. Po druhé se tak stalo v roce 2002, kdy na vrcholku jádra byla postavena kaple, zasvěcená sv. Cyrilovi, sv. Metodějovi, sv. Václavovi a sv. Urbanovi a štěrkem byla zavezena část pozůstatků příkopu, byly sem umístěny lavičky a ke kapličce vedou schody. Snad každé historické místo by si však zasloužilo větší úctu, než znehodnocení stavebními úpravami. Takových „vylepšených“ míst (a nejen jich) novodobou zástavbou je však mnohem víc a zasloužily by si minimálně respekt a stavby, spojené s nenávratnou úpravou terénu a znehodnocením zachované situace, mohou stát zcela jistě o kousek vedle. A myslím si, že právě v tomto konkrétním případě by historické místo moderní civilizaci ustupovat nemuselo.

 
Graficke pismenko Ale zpátky k hrádku. Ten zaujal konec plochého vrcholu a měl podobu klasického jednoduchého sídla se zaobleným jádrem, které obtáčel příkop a val. Je také možné, že od pokračující, mírně se zvedající náhorní planiny na severozápadě, byl oddělen ještě jedním příkopem, kterým dnes vede úvozová cesta. Samotné jádro hrádku má dnes rozměry přibližně 20 x 15 m a oproti zavezenému příkopu má výšku asi 5 m. Stopy po zástavbě jsou dnes zcela setřeny. Podle mírných náznaků vnějšího valu, který je ještě vidět především na severu, měl příkop největší šířku asi 20 m. Jižně od vnější strany příkopu se rýsuje ještě velmi malá trojúhelníková plocha, využívaná podle umístění pravděpodobně jako předhradí.
 
Graficke pismenko Z hrádku je vynikající výhled jižním a východním směrem, tedy velmi dobře i na hrad Děvičky v Pálavských vrších. Zázemí hrádku tvořila pravděpodobně zaniklá vesnice, která ležela v údolí pod ním, dodnes není přesně identifikována. Písemné zprávy o tomto místě zatím nejsou známé, podle nálezů keramiky se život na něm datuje do 14. a 15.století.

Text: turistické
18.9. 2005 - Roman Řezáč