hrad Hrádek nad Olší

Zámčiska, DSO 1

O rytíři Belkovi

Graficke pismenko Před dávnými časy žil na svém hradě v dnešním Hrádku nad řekou Olzou zlý rytíř jménem Belko. A jablunkovským průsmykem v té době vedla stará kupecká Měděná stezka. Belko brzy pochopil, že kupci jezdí ověšeni měšci plnými zlaťáků. Spolu se svými stejně zlými kumpány s nimiž na hradě žil začali olupovat a zabíjet kupce. Na svém hradě poklady jen hromadil. Zanedlouho však Belko pozbyl klidu. V noci nemíval pokoje. Stíny zavražděných kupců a všech těch, které zabil, jej v noci pronásledovaly. Nemohouc najít ve svém hradě klid, vyjížděl v noci se smečkou psů a ve společnosti svých zlých přátel do okolí. Zapaloval vesnice, pustošil pole, nikdo před ním nebyl v bezpečí. Lidé se v noci báli usnout.

 
Graficke pismenko Jedenkrát za bouřlivé noci vyjel si Belko sám do tmavé noci, aby ohlušil své svědomí. Konečně k ránu dojížděl unaven k řece Olze. Tu se mu v šeru zdálo, že na druhém břehu vyrůstají z korun stromů kostlivci a ve kvílení větru slyší nářek nevinně zabitých. Rytíř Belko vytřeštil oči na děsné ty stíny, pobídnul svého koně ani nevěda, že se nachází na vysoké skále a nad hlubinou, kde tříštila se voda o balvany. Kůň se vzepjal a i s rytířem zřítil se do hlubiny. Nikdo rytíře a jeho koně nikdy více nespatřil. Jen místu, kde se zlý rytíř zřítil do hlubiny se dodnes říká „Belko“.

Text: pověsti
27.2. 2005 - Jan Rolenc podle: internetové stránky obce Hrádek ve Slezsku