hrad Hrádek nad Olší

Zámčiska, DSO 1

Archeologické nálezy

Graficke pismenko Charakter keramických nálezů se pohybuje od poměrně jemně plaveného až po hrubší s kaménky, zejména u střepů ze zásobnicových tvarů, které obsahují rovněž zrnka tuhy a na vnější straně jsou opatřeny béžovou engobou. Barva vypálení jde od šedobílé až šedé přes béžovou, okrovou až cihlovou u nejmladších zlomků, z nichž jeden nese nesouvislou vrstvu zelenkavé polevy. Výzdoba je stereotypní, a to pouze v podobě obvodových žlábků. Okraje jsou zastoupeny vzhůru vytaženými římsovitými a okružím, kovové předměty nebyly zde zaznamenány. Rámcově lze soubor datovat od 2. poloviny 13. do přelomu 14. až 15. století.

Text: historie
14.5. 2006 - Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006), Jan P. Štěpánek