hrad Hrádek nad Olší

Zámčiska, DSO 1

HIstorie Hrádku nad Olší

Graficke pismenko Hrádek samotný, jak ostatně naznačuje už název, byl asi zprvu jen pohraničním opevněním, teprve v 16. století patrně vzniklo v prostoru kolem bývalého opevnění vesnické sídliště. V každém případě se zdá, že neexistoval jako vesnická jednotka ještě v roce 1523. Šlo o  malé opevněné místo, kde setrvávala jen malá strážní posádka. Tvrz ležela na prastaré obchodní cestě vedoucí od Váhu Jablunkovským průsmykem k Odře a k Baltskému moři. Měla za úkol střežit tuto důležitou komunikaci.

Text: historie
14.5. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006)