hrad Hrádek nad Olší

Zámčiska, DSO 1

Graficke pismenko Nad ostrým ohbí řeky Olše, na jejím pravém břehu, v blízkosti kóty 346,7 cca 250 – 300 m západně od železniční tratě z Těšína do Žiliny, se na jižním okraji obce nachází poměrně dobře zachovalé zemní opevnění středověké fortifikace (v místním nářečí se tomuto místo říká Zumčisko). Tento menší hrádek měl za úkol střežit obchodní cestu směřující z horního Uherska (Slovenska) přes Jablunkovský průsmyk do Slezska.

 
Graficke pismenko Jižní strana lokality je ohraničena bezejmenným potokem, který se na jihovýchodě v ohbí řeky Olše s touto řekou spojuje. DSO je od okolního terénu, na němž je dnes louka, vyděleno mohutným čtvrtkruhovým příkopem, který lokalitu obepíná od strmých svahů k Olši na severozápadě až k bezejmennému potoku na jihu. Příkop je široký průměrně 10 m a hluboký mezi 4 až 6 m. Před příkop samotný byl vyhozen val výšky cca 1 m a šířky kolem 4 m, jež je dnes na třech místech porušen. Samotné jádro oválného tvaru, jehož současné rozměry jsou 26 x 40 m, je dnes na straně západní, nad řekou Olší, lehce porušeno erozí. Vyvýšený okraj plochy jádra nad příkopem budí dojem možného okružního valu, v současném stavu alespoň nad příkopem. K tomuto zvýšenému okraji se přibližně ve středu lokality přimyká lehce zaoblená terénní nerovnost rozměrů cca 13 x 12 m. Podobná anomálie se nachází i v severnější části jádra avšak rozměrů jen 4 x 4 m. Existuje možnost, že právě v těchto místech se nacházela určitá centrální snad věžovitá stavba a objekt při vstupu do fortifikace. Vstup by se pak v případě, že tento druhý objekt byl strážnicí při bráně nacházel při západní straně tohoto objektu.
 
Graficke pismenko Dnes je pozemek s touto tak výraznou a významnou lokalitou v soukromých rukou, polovinu vlastní manželé Pavel a Anna Turoňovi, druhou polovinu vlastní p. Dorota Millerová z Prahy.
 
Graficke pismenko Návštěva tohoto místa jistě stojí za to. Nejen pro nádherně dochovaný reliéf středověkého hrádku, ale i pro přírodní meandry řeky Olše.

Text: turistické
14.5. 2006 - Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku (J. Tichánek a kolektiv, 2006)