hrad Hrádek

České muzeum stříbra

Hrádek

Graficke pismenko Gotický Hrádek, ve kterém je dnes České muzeum stříbra, stojí na místě původně dřevěné, pravděpodobně opevněné tvrze, která zde stála zřejmě již ve 13. století. V písemných pramenech se zmiňuje v 1. čtvrtině 14. století. Dřevěnou tvrz nechal přestavět na hrádek - kamenný palác městského typu (třípatrová věž, vysoké štíty) v letech 1410 - 1415 kutnohorský královský rychtář pan Václav z Donína.

 
Graficke pismenko Majitelé sídla se často střídali. Za husitských válek byl hrad poškozen, následně opraven za Preklů (po r. 1485) a přestavěn koncem 15. století, kdy byl v majetku obchodníka s rudou a majitele několika dolů, pana Jana Smíška z Vrchovišť, který jej nechal upravit na honosný gotický palác (velké sály, arkýře, kaple, malované stropy, umělecká kamenická výzdoba).
 
Graficke pismenko Znovu byl hrad stavebně upraven roku 1620, kdy bylo postaveno patro jižního křídla. Jedněmi z dalších majitelů byli jezuité, kteří zde zřídili r. 1686 jezuitský seminář a následně školu (1776 - 1910). R. 1910 Hrádek koupilo město s úmyslem památku zrekonstruovat a zřídit zde muzeum. Záměry přerušily světové války, rekonstrukce proběhla až v letech 1952 - 1959 a následně zde bylo otevřeno Hornické muzeum. Počátkem 70. let 20. století bylo muzeum uzavřeno s tím, že bude provedena rekonstrukce, ta však byla provedena až v 90. l. 20. stol. Roku 1996 byly slavnostně otevřeny nové expozice Českého muzea stříbra. V prostorách se konají i společenské události (výstavy, koncerty, bankety), velmi oblíbenými se staly pravidelně pořádané historické plesy nazvané Podzimní Smíškovské slavnosti.

Text: historie
14.3. 2013 - E.H. dle http://www.kutnohorsko.cz; Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík, Libri 2009