hrad Hrádek

České muzeum stříbra

Rozina Ruthardova

Graficke pismenko Ze starých hornických rodin kutnohorských proslula nejvíce rodina Ruthardova. Ruthardovici měli své doly, kupovali však i rudu z dolů královských a vyráběli z ní ve vlastních hutích stříbro. Vynikali nejen bohatstvím, nýbrž i rozmyslem, takže jejich hlasu bývalo vždy v městské radě dbáno.

 
Graficke pismenko Jiří Ruthard byl městským rychtářem. Měl jedinou dceru Rozinu, která vynikala nevšední krásou. Byla však přitom velmi pyšná a rozmařilá. Pohrdala nápadníky z měšťanských rodin kutnohorských, neboť zatoužila státi se ženou některého šlechtice.
 
Graficke pismenko V té době stal se panovník sousedních Rakous Albrecht císařem římským. Zapomněl na dobrodiní, která mu dosud prokazoval král český Václav II., manžel jeho sestry, a vyzval ho, aby mu postoupil království Uherské a Polské a aby mu odevzdal kutnohorské doly v užívání na šest let. Když Václav odmítl tyto nestoudné požadavky, vytrhl Albrecht proti němu s vojskem.
 
Graficke pismenko Obyvatelstvo Kutné Hory bylo tehdy převážně německé. I domníval se Albrecht, že je snadno přemluví, aby zradilo krále a vydalo mu město bez boje. Vyslal do města svoje posly, aby tam pro tento záměr získaly některé z předních, vlivných měšťanů. Jedním z císařových poslů byl bohatý hrabě Liebenstein. Ten se počal dvořiti Rozině Ruthardově, doufaje, že její pomocí získá pro své plány i jejího otce, městského rychtáře. Písař Vít, zrazený milenec Rozinin, vyslechl rozhovor jeho s Rozinou v Ruthardově zahradě a v souboji proklál hraběte mečem.
 
Graficke pismenko Albrecht přitrhl ke Kutné Hoře a počal ji obléhati. Horníci odráželi statečně všechny jeho útoky. Tu Rozina Ruthardova, která zahořela pomstou proti rodnému městu, uprchla do nepřátelského tábora u Sedlce, kde se císař Albrecht v cisterciáckém klášteře oddával hodům. Nechala za sebou otevřenou branku do předměstí. Tou vnikli tam nepřátelé a podařilo se jim část jeho popleniti a zapáliti.
 
Graficke pismenko Císař vyslal do Kutné Hory rytíře Bluma, aby přiměl město ku vzdání. Konšelé s rychtářem v čele rozhodli se brániti město do posledních chvil. Tajně se uradili, že otráví potok Pách, který teče k Sedlci, jedovatými látkami. Tak pohubili mnoho nepřátelského vojska, jež bralo z potoka vodu, i četné koně, kteří z něho pili. Marné bylo úsilí Albrechtovo pokořiti Kutnou Horu mocí. Když se přiblížilo vojsko českého krále, dal se Albrecht na hanebný útěk.
 
Graficke pismenko Kutná Hora byla zachráněna. Rozina Ruthardova, která se zpronevěřila domovině, postavena byla před městské právo. Zdrcený otec jako městský rychtář sám vynesl nad ní rozsudek: aby byla potrestána za svou zradu smrtí. Král Václav jí udělil milost, avšak Rozina trápena výčitkami svědomí krátce nato zemřela. Pochována byla v zahradě, jež slove až dodnes Ruthardka.

Text: pověsti
2.9. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků