Hrádek

České muzeum stříbra

O původu jména Kutné Hory

Graficke pismenko Jedna z kutnohorských pověstí vykládá název města takto:

 
Graficke pismenko V krajině, kde se dnes rozkládá Kutná Hora, šířily se v dávných dobách rozsáhlé lesy, nejhustší v hluboké průrvě, kterou si razí cestu potok Vrchlice. Držitel toho kraje, Miroslav z Cimburka, povolal sem mnichy cisterciáky z Valdsas.
 
Graficke pismenko I přistěhovali se sem mnichové, když jim pán z Cimburka postoupil právo užívati všech výtěžků z darované půdy, ve značném počtu, usadili se ve vsi Sedlci a pustili se horlivě do práce, kterou jim předpisovala pravidla jejich řehole.
 
Graficke pismenko Jeden z mnichů, jménem Antonín, vyšel si r. 1237 do lesů, aby se tu poohlédl, kde by se dala získati nová orná půda. Kráčel hlouběji a hlouběji do lůna hvozdů, až se octl v místech, kde stojí dnes kostel Všech svatých. Odpočinul si pod skalou na hebkém mechu a únavou tu v stínu lesa usnul.
 
Graficke pismenko Nespal však jako jindy poklidným spánkem spravedlivých. Pojal ho v náruč podivný sen a kouzlil před ním pohádkové příběhy a divy.
 
Graficke pismenko Zdálo se mu, že se vypravil do lesa s motykou, aby tam na žárovišti klúčil pařezy a kořeny. Kopl do země, pod motykou cosi zazvonilo, jako by udeřil na kovovou skříňku. Odhrnul zemi a hle, tam, kde kopl, zaskvěla se mocná rudná žíla. I kope dále a všude kolem zvoní a blyští se stříbro. Stříbrné jsou balvany, které vyvaluje, stříbrné jsou i kořeny, jež vytrhává ze spar zpuchřelé skály.
 
Graficke pismenko Když se bratr Antonín konečně probral z neklidného spánku, rozhlížel se, kde je stříbro, jež viděl před chvílí, a pomalu se rozpomínal, jak se dostal v ten odlehlý kout.
 
Graficke pismenko Pojednou – div divoucí! – spatřil před sebou tři dlouhé stříbrné pruty, vyrůstající ze skály. Neuvěřil však svému zraku, dokud ho hmat i sluch nepřesvědčily, že nepodléhá klamu, že je to opravdu čisté, ryzí stříbro, které se před ním tak podivuhodným způsobem objevilo.
 
Graficke pismenko Vida v tom prst boží a přízeň nebe, padl na kolena a děkoval vroucí modlitbou Bohu. Svlékl kutnu, zanechal ji jako znamení na místě a pospíšil do kláštera oznámiti opatovi a řádovým bratřím radostnou zprávu.
 
Graficke pismenko Když obdrželi mniši kutací právo, otevřeli v těch místech stříbrné doly, jež daly základ k hornické osadě a k blahobytu města, které z ní vzrostlo. A že byl mnich objevitelem skrytého bohatství hor, nazvali prý město podle mnišské kutny „Kutná Hora“.

Text: pověsti
2.9. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků