Graficke pismenko Zaniklý a patrně nedostavěný hrad na Babské skále stál na výrazném skalním suku. Přístup na něj byl přeťat nedokončeným příkopem, před nímž byl vyházen z vyhloubeného materiálu val. Stupňovitá podoba příkopu svědčí o postupném hloubení.

 
Graficke pismenko V zadní části jádra nalezneme stopy po úpravách skalního povrchu. Písemné zmínky o hradu mlčí a můžeme se dnes domnívat, že jeho stavba měla souvislost s  nalezišti železné rudy v okolí a je tedy refugiem-dočasným opevněným sídlem. Pro badatele je zajímavý hlavně proto, že vydává svědectví o prvé fázi výstavby malého hradu.

Text: historie
17.8. 2009 - Prudký Martin