hrad Homberk

Homburk, Wimberk

Graficke pismenko Ve 13. století, kdy rod Buziců erbu sviní hlavy kolonizoval západní výběžky Brd, si jedna jeho větev vybrala právě Víseckou skálu z staveniště svého hradu. Hrad byl pojmenován podle tehdy panující rytířské módy německy Hohenberk, což ve volném překladu znamená hrad na vysoké skále. Počeštěním cizího jména pak vznikl název Homberk.

 
Graficke pismenko Poprvé se jméno hradu objevuje v predikátu Heřmana z Homberka, jmenovaného roku 1284 mezi pány, kteří stáli proti Závišovi z Falkenštejna. Heřman z Homberka je dále zmiňován v listině z roku 1298 týkající se podacího práva k jednomu z pražských kostelů a ještě jednou roku 1315 spolu s Vilémem Zajícem z Valdeka a Protivou z Rožmitálu, kdy stál na straně krále v jeho rozepři s Jindřichem z Lipé.
 
Graficke pismenko Historie hradu a jeho pánů je velmi bohatá a proto se přesuneme o několik desetiletí dopředu.
 
Graficke pismenko Na podzim roku 1406 dal král Václav lV. rozkaz oblehnout hrad, jelikož posádka dělala loupeživé výpravy do okolí. Obležení trvalo do února roku 1407. Zda byl hrad dobit není známo.
 
Graficke pismenko Roku 1457 byl hrad zřejmě již pustý, protože se mluví pouze o Homberském zboží.

Text: historie
20.9. 2005 -