Hluboký

Pustý zámek

Hrad Hluboký, Hlubočky

Graficke pismenko Hrad vybudoval v 40. letech 14. stol. olomoucký biskup Jan Volek. Po jeho smrti r. 1351 jej král Karel IV. daroval svému bratrovi markraběti Janu Jindřichovi. V r. 1382 jej od markraběte Jošta získali páni z Kravař, v r. 1418 Tvorkovští z Tvorkova. Za nich byla na hradě husická posádka, která odtud škodila Olomouci. Proto v r. 1426 byl hrad obležen, dobyt a zbořen stoupenci Zikmundovými. Jako pustý jej r. 1437 získali Žerotínové.

Text: historie
26.1. 2005 -