Graficke pismenko Gotický hrad vznikl k obraně obchodní stezky do Saska.

 
Graficke pismenko Zakladatelem Hasištejna je pravděpodobně Fridrich I. ze Šumburka, který hrad postavil pro krále Jana Lucemburského a byl mu pak ponechán jako léno. 1348 hrad zniňován v Majestas Carolina, 1351 připadl pánům z Šumburka, 1418 dobyt Václavem IV., který ho zastavil Mikuláši Chudému z Lobkovic.
 
Graficke pismenko Rok nato král Václav IV. zemřel, a protože hrad neměl kdo vyplatiti, zůstal Lobkovicům. Mikuláš provedl řadu oprav hradu a opevnění. Svah k Prunéřovskému potoku byl vyrovnán sklepem, jeho valená klenba nesla dlažbu. Na sever byla postavena čtverhranná, dovnitř otevřená věž s branou, přístupnou po padacím mostě.
 
Graficke pismenko Po smrti Mikuláše Chudého pokračoval v přestavbě hradu jeho syn Mikuláš II.
 
Graficke pismenko Trvale na Hasištejně sídlil známý a věhlasný vzdělanec, cestovatel, humanista a básník Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Až do roku 1491 hodně cestoval, poznal Itálii, Řecko, Palestinu i Egypt a po návratu se roku 1503 trvale usídlil na Hasištejně. Shromáždil zde početné sbírky uměleckých předmětů a literatury.
 
Graficke pismenko Po smrti Bohuslava nebyl hrad již nastálo osídlen, 1514 přestal být šlechtickým sídlem a po požáru 1560 postupně zpustl.
 
Graficke pismenko Do dnešních dnů zůstaly zachovány mohutné zříceniny dokumentující velikost hradu Hasištejna.
 
Graficke pismenko Jeho dominantou zůstala zachovalá válcovitá věž s vyhlídkou, přitažlivé jsou i rozlehlé podzemní prostory

Text: historie
2.9. 2002 -