Graficke pismenko Hrad Štěpanice stával na skalnaté ostrožně při dnešní silnici Jilemnice - Benecko, západně od zatáčky pod Horními Štěpanicemi.

 
Graficke pismenko Skládal se ze dvou části – horního a dolního hradu. Přístupová komunikace k němu vedla ze západu od Horních Štěpanic. Hradní ostrožna zde byla od vlastního hřbetu oddělena dvojitým valem a dvěma příkopy. Vnější val a příkop obepínaly hrad i od jihu a jihovýchodu. Zříceniny hradu už nedovolují přesnou představu o původní stavbě, zdá se však, že dolní hrad, z něhož se část obvodového zdiva dochovala, představuje mladší stavební fázi, zřejmě ze sklonku 14. století.
 
Graficke pismenko Dosavadní literatura se shoduje v tom, že zakladatelem hradu byl na přelomu 13. a 14. století Jan z Valdštejna, syn zakladatele hradu Turnova a Valdštejna Zdeňka z Valdštejna. Hrad vznikl v době, kdy byla dokončena první fáze kolonizace této krajiny a kdy kolonizace na počátku 14. století pokračuje fází druhou – kolonizací hornickou, a byl správním a mocenským centrem rozsáhlého dominia.
 
Graficke pismenko V l. 1360–1398 držel hrad Štěpanice Janův vnuk Zdeněk, zasedající v 80. a 90. letech 14. století na dvorském a zemském soudu. V l. 1406–1418 zde sídlil Heník z Valdštejna a ze Štěpanic. Jeho syn Jan patřil za husitských válek mezi přední katolické pány († před r. 1461). Janovi synové Jindřich a Hynek, ač katolíci, stáli v době panování Jiřího z Poděbrad na jeho straně, a proto od něho dostali v r. 1466 vsi bývalého vrchlabského proboštství.
 
Graficke pismenko Páni z Valdštejna podporovali na svém panství těžbu rud a jejich zpracování. K r. 1337 se připomíná v Zákoutí pod štěpanickým hradem zlaté kutiště a r. 1492 velké jamiště. Hynek z Valdštejna vedl spor s Alešem ze Šonova na Hostinném o doly a rudu v horách poblíž Lánova a v r. 1489 při vyhrál. V první čtvrtině 15. století se připomínají hamry ve Štěpanicích a v Lánově.
 
Graficke pismenko R. 1492 si Hynek a jeho synovec Heník rozdělili majetek na část štěpanickou a jilemnickou. Heník z Valdštejna († 1504) Štěpanicko neudržel a tak panství připadlo druhé valdštejnské větvi (na Staré a Hořicích). Štěpanický hrad přestal už počátkem 16. století sloužit jako obytné sídlo a v polovině 16. století přenesl Zdeněk
 
Graficke pismenko z Valdštejna středisko panství do Horní Branné. Hrad chátral a r. 1543 se připomíná jako pustý. Další majitelé panství (Zárubové z Hustířan, Albrecht z Valdštejna, Harrachove) mu už nevěnovali pozornost.
 
Graficke pismenko Dnes je lokalita silně pobořena (kamene bylo užíváno na stavbu okolních vsí) a je pokryta vysokým lesem; pouze jižní svah pod dolním hradem je vykácen. Z horního hradu se dochovaly jen velmi malé úseky zdiva, v prostoru dolního hradu zůstala dodnes dochována část obvodové zdi s hranatou baštou.

Text: historie
24.10. 2009 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989