Terénní zbytky hradu. Postaven Štěpánem z Tetína před r. 1338, zanikl ještě ve 14. století. Počátkem 16. stol. zříceniny pobořeny při zkoušení nových pražských děl. Koncem 17. století ještě stály výrazné zříceniny zdí, dnes se tu nacházejí pouze reliéfní obrysy staveb a hradeb.
Hlavní obrázek místa
pozůstatky hradu Děvín-Praha 5
© Vlastislav Mareček, 07/2016
Informace k místu jsme našli v časopise „Pražská pětka“ (č. 2/2004) v článku „Prokopské a Dalejské údolí IV.“, kde autor Stanislav Tůma uvádí toto: „Ves Zlíchov, připomínaná ve 14. století, patřila Štěpánu z Tetína, poté jej vystřídala řada dalších majitelů. Chceme-li navštívit to, co zbylo z jeho sídla, musíme se (od zlíchovského kostelíka) vrátit kousek zpět, podejít krátký tunel pod železniční tratí a pak stále stoupat vzhůru ulicemi Nad Zlíchovem a Žvahovem, výše již značenou cestou lesíkem na holý vrch Ctirad. Zde vystoupáme po krátkých dřevěných schodech na vrcholovou plošinu. A právě zde, vpravo na konci schodů nalezneme zbytky valů a rozpadlých zdí hrádku Štěpána z Tetína. Tedy zemské sídlo ze 14. století, r. 1437 zbořené jako sídlo lupičů …“ Žádné zbytky rozpadlých zdí jsme již sice na udaném místě nenašli, zbytky ...
V. a M. Kotíkovi, 7. 3. 2004, 18.3. 2004

  historie

  Na 308 metrů vysokém vrchu bylo doloženo sídliště z pozdní doby kamenné. Později zde bylo slovanské hradiště, ke kterému by se mohla vztahovat pověst o dívčí válce. Hrad Děvín patrně postavil Štěpán z Tetína – levoboček přemyslovce Jana Volka – před rokem 1338. Kolem roku 1375 od něj koupil Zlíchov i s hradem smíchovský kartouzský klášter, kterému byly roku 1420 zkonfiskovány. Nakonec prý nechal hrad

  Ivka dle www.prazskapetka.cz, 7.2. 2007
  Děvín hrad
  Na Zlíchovem vypíná se pláň, oddělen jsouc k severu údolím Košířským, k jihu údolím Hlubočerpským od ostatní výšiny a k východu Zlíchovu a k Vltavě spadajíc. Ze čtenářův asi mnohý dal si stráň tuto ukazovati, shánějíc se po Dívčím hradě, jehož jméno také nese hostinec pod ním položený. Kde je starodávné hradiště, spatřuje se výšina, která ke třem stranám příkrými nebo vysokými stráněmi

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého VIII., 18.3. 2017

  pověsti

  Pověst o Dívčí válce
  Jméno Děvín získalo toto sídlo díky tomu, že právě sem je pověstmi situováno sídlo vzbouřených dívek. Sama pověst prodělala zajímavý vývoj. Kosmas ve své kronice předkládá celkem hravou a nevinnou českou verzi antické pověsti o Amazonkách a o únosu Sabinek. Zřejmě ještě v jeho době doznívaly pohanské letnicové hry mládeže zakončené nevázaným veselím. Podle něj si volnomyšlenkářské dívky

  Ivka dle rozhlasového pořadu Toulky českou minulostí, 27. díl, 7.2. 2007

  popis

  Děvín stál na kraji planiny, chráněný z boku roklí. Měl obdélníkovou dvoudílnou blokovou dispozici. Vnější čtvercové opevnění bylo na otevřené severní straně chráněno okrouhlými baštami (či věžemi). Jádro hradu bylo v severozápadním nároží, na jihu stála obytná věž. Postaven byl z místního vápence, při povrchovém průzkumu byly objeveny zlomky prejzů, které kryly střechu.
  Ivka (T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 2000), 8.2. 2007

  Půdorys místa


  © (in Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Tomáš Durdík; LIBRI, 1999)
  Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
  Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB), Praha 5-Hlubočepy

  Místa v okolí

   Hansfalkovský dvůr
   Slovanka
   Raudnitzův dům
   Pražský Semmering
   Zlíchovský lihovar
   kostel sv. Prokopa
   Dominikánský dvůr
   Akciové ledárny
   Podolská vodárna
   Vyšehrad
   kostel sv. Vavřince
   románský most
   Čertův sloup
   Nové proboštství
   Branický most
   kostel sv. Martina
   Kovařovicova vila
   boží muka
   lázně Malá Chuchle
   kostel sv. Vavřince
   kostel sv. Pankráce
   Bertramka
   městské opevnění
   synagoga
   Turbová
   Šmukýřka
   Medvědí kašna
   Portheimka
   kostel sv. Václava
   Kuglvajt
   kaple sv. Barbory
   Národní dům
   letohrádek Klamovka
   Folimanka
   Butovice
   kaple sv. Anny
   Michelská vodárna
   Tančící dům
   letohrádek Kinských
   Jinonický dvorec
   hrádek na Zderaze
   Horní Palata
   kostel sv. Václava
   Zámečnice
   Klikovka
   kaple sv. Rodiny
   Bojiště
   kostel sv. Michala
   kostel sv. Štěpána
   Dolní Krč
   kostel sv. Vojtěcha
   Skalka
   Novoměstská radnice
   kaple sv. Longina
   kašna sv. Josefa
   Národní divadlo
   Cibulka
   Michelský dvůr
   Diamant
   Valterův palác
   palác Lažanských
   Cibulka
   Hladová zeď
   socha Jana Nerudy
   Spiritka
   kostel sv. Prokopa
   kaple Božího hrobu
   kostel sv. Vavřince
   kostel sv. Ludmily
   Národní muzeum
   synagoga
   palác MacNevenův
   Národní dům
   Vinohradské divadlo
   kaple Jezulátka
   socha sv. Václava
   Dolní Landhauska
   kostel sv. Vavřince
   Platýz
   Nostický palác
   dům U Sladkých
   Betlémská kaple
   palác Turbů
   dům U tří stupňů
   dům U Vejvodů
   Wimmerova kašna
   kostel sv. Prokopa
   Vrtbovská zahrada
   dům U zlatého úlu
   Lobkowiczký palác
   dům U modré růže
   Kounický palác
   dům U pěti korun
   Stará rychta
   Můstek
   kostel sv. Klimenta
   kostel sv. Salvátora
   kostel sv. Mikuláše
   pomník Karla IV.
   Klementinum
   kostel sv. Rocha
   Biskupský dvůr
   Juditin most
   Karlův most
   Rangherka
   viniční sloup
   Harrachovský palác
   palác Sylva-Taroucca
   Šlikův palác
   Hergetova cihelna
   Stavovské divadlo
   dům U zlatého rohu
   dům U Minuty
   Nová radnice
   Rychtrův dům
   Oettingenský palác
   kaple sv. Eliáše
   Clam-Gallasův palác
   kostel sv. Michala
   Morzinský palác
   kostel sv. Mikuláše
   Kotěrova vila
   Šalounova vila
   dům U Splavínů
   Lužický seminář
   Malostranská radnice
   dům U Rotta
   palác Lažanských
   Hrzánský palác
   Kučerův palác
   Martinický palác
   dům U Schnellů
   jezuitské gymnázium
   Šternberský palác
   kaple sv. Barbory
   kaple sv. Matouše
   Karolinum
   Thunovský palác
   Černínský palác
   vinohradská vodárna
   kostel sv. Mikuláše
   Jindřišská věž
   Dryákova vila
   mariánský sloup
   Kolovratský palác
   socha sv. Václava
   Vernierovský palác
   Nová mincovna
   palác Thurn-Taxisů
   Mánesův most
   Martinický palác
   Ledebourský palác
   kaple sv. Kříže
   Staré proboštství
   Kohlova kašna
   kašna s delfíny
   Týnská škola
   Ladronka
   Arcibiskupský palác
   Rudolfinum
   Toskánský palác
   Valdštejnský palác
   kostel Panny Marie
   Jubilejní synagoga
   Pinkasova synagoga
   Maiselova synagoga
   Černínská zahrada
   Ústav šlechtičen
   kostel sv. Václava
   Dům pážat
   Pálffyovský palác
   Kolovratský palác
   Kapucínský lazaret
   Kajetánská kaple
   kostel sv. Salvátora
   kaple Všech svatých
   Týn (Ungelt)
   Králův dvůr
   Vysoká synagoga
   Klausová synagoga
   Prašná brána
   Pražský hrad
   Lobkowiczký palác
   Obecní dům
   pomník Franze Kafky
   Kajetánka
   kostel sv. Ducha
   Španělská synagoga
   Librova vila
   Lannův palác
   Masarykovo nádraží
   Strakova akademie
   Šafránka
   kostel sv. Haštala
   Mariánské hradby
   Zpívající fontána
   kostel sv. Norberta
   Banka čs. legií
   židovský hřbitov
   Hanavský pavilon
   Čechův most
   evangelický kostel
   Bílkova vila
   kostel sv. Kříže
   kostel sv. Klimenta
   Vávrův dům
   kostel sv. Prokopa
   Trunečkův mlýn
   Rothmayerova vila
   lanovka na Letnou
   Motol
   Negrelliho viadukt
   kostel sv. Rocha
   Letenský zámeček
   Letenský kolotoč
   synagoga
   Větrník
   Maltézský mlýn
   kostel sv. Klimenta
   Letenská vodárna
   Nový hrad
   kostel sv. Václava
   Libuš
   zvonička
   Lochkov
   litopunkturní stéla
   kostel sv. Vojtěcha
   kostel sv. Antonína
   Lannova vila
   Hájčí dvůr
   kostel sv. Anny
   Veleslavín
   Záběhlice
   Husův sbor
   Veletržní palác
   kostel sv. Gotharda
   Komořany
   kostel sv. Václava
   Rudolfova štola
   Hanspaulka
   letohrádek Hvězda
   Národní dům
   Průmyslový palác
   skanzen Řepora
   Záběhlice
   Bílá hora
   Invalidovna
   Trmalova vila
   toleranční hřbitov
   Kunratice
   Chodovská tvrz
   Písnice
   kostel sv. Matěje
   Jenerálka
   Sluncová
   hřbitovní kaple
   boží muka
   Troja
   Trojský most
   ZOO Praha
   Práče
   Zbraslav
   pivovar
   morový sloup
   kaple sv. Kláry
   Kazanka
   Divoká Šárka
   socha Radegasta
   kostel sv. Martina
   Obora
   kostel sv. Havla
   Baba
   libeňský plynojem
   Gočárovy domky
   kostel sv. Rodiny
   Schückova vila
   synagoga
   kamenný kruh
   Löwitův mlýn
   boží muka
   Fata Morgana
   zámecký pivovar
   Libeň
   kostel sv. Vojtěcha
   kameny s kosmogramy
   kaple sv. Václava
   Červenkova kaple
   Toulcův dvůr
   Anglický pivovar
   Taslarův mlýn
   Valdštejnův sloup
   kaple se zvoničkou
   Milíčova modlitebna
   výklenková kaple
   Malešice
   kaple sv. Václava
   Na Farkách
   Dolejší mlýn
   Kalinův mlýn
   hřbitovní kaple
   Švehlův mlýn
   sousoší Kosmonautů
   Závist-Šance
   Hostivař
   Bohnice
   kostel sv. Václava
   socha sv. Václava
   pivovar
   Dolní Břežany
   vodárenská věž
   Hodkovice
   mlýn U Veselých
   kaple se zvoničkou
   kostel sv. Václava
   Brandejsův statek
   Stará střelnice
   Horoměřice
   Čimice
   zatopený důl Škroby
   židovský hřbitov
   Choteč
   kaple sv. Václava
   hradiště Zámka
   fara
   mariánský sloup
   Škrábek
   kostel sv. Kateřiny
   Zkamenělý slouha
   Hostivice
   Zlatníky
   kostel sv. Jakuba
   Petrovice
   Zvolská homole
   Štít
   Hloubětín
   kaplička Panny Marie
   kostel sv. Jiří
   Třebotov
   kaple se zvoničkou
   Hvězdárna Ďáblice
   Knorův statek
   kostel sv. Martina
   Stará hospoda
   kostel sv. Jiří
   Kazín
   Fantův mlýn
   Humenská
   Statenice
   Brnky
   obecní kříž
   kostel sv. Jiří
   Zvole (Pod Věží)
   Roztoky
   kostel sv. Markéty
   Průhonice
   Litovice
   kaple sv. Rozálie
   Doubravka
   Hostavice
   vyhlídkový gloriet
   Ďáblice
   zvonice
   Kněževes
   kaple sv. Václava
   kaple sv. Václava
   kaple sv. Kříže
   kostel sv. Víta
   Dubeček
   Tuchoměřice
   kříž
   kostel sv. Petra
   Řivnáč
   Úholičky
   kostel sv. Klimenta
   Přemyšlení
   Dolní Počernice
   Levý Hradec
   kostel sv. Václava
   Hořelice
   kostel sv. Václava
   Zdiby
   Pravý Hradec
   poštovní stanice
   kaple Panny Marie
   kostel sv. Prokopa
   zvonice
   kaplička
   špejchar
   kaple sv. Gotharda
   Dubeč
   Dubeč
   kaple sv. Václava
   židovský hřbitov
   Klecany
   Tryskovice
   kostel sv. Remigia
   Čakovice
   synagoga
   Dobřejovice
   Trnová
   Uhříněves
   kostel sv. Ducha
   kostel sv. Jiljí
   Všenory
   kostel Všech svatých
   kostel sv. Vavřince
   Benice
   kaple Panny Marie
   kostel sv. Prokopa
   Lítožnice
   Dobrovíz
   Středokluky
   Vysoký Újezd
   Karlík
   kaple sv. Anny
   Chvaly
   kostel sv. Ludmily
   kostel sv. Michala
   Pakoměřice
   Kalingerův mlýn
   Miškovice
   Dobřichovice
   Modletice
   zvonice
   kaple sv. Floriána
   Ctěnice
   Černolické skály
   Radlík
   Lužce
   Vinoř
   vinořské hradiště
   Okoř
   boží muka
   kostel sv. Stanislava
   železniční most
   boží muka
   Vinoř
   Makotřasy
   lom Velká Amerika
   kaple
   synagoga
   židovský hřbitov
   Sulice
   kaple
   Mandava
   Památník Lidice
   socha vodníka
   Vřesek
   Zoopark Zájezd
   Nebřenice
   Velenec
   kaplička sv. Anny
   kostel sv. Martina
   Štiřín
   kostel sv. Václava
   dům ATIS
   Stehelčeves
   kaplička Panny Marie
  Základní informace místa
  ID místa: 122
  Typ místa: hrad
  Stav místa: terénní náznaky
  Přístupnost: volně přístupno
  Uveřejněno: 18.3.2004
  Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
  Upravit, vložit informace

  A další podobné

  Články

  Procházka zimním Štramberkem protáhne tělo a pohladí duši

  Cestování

  Štramberk je v mnoha ohledech jedinečné město. Jeho mohutná kamenná věž, vyhlížející už pěkných pár století daleko do kraje, má dar vábení. Nelze ji jenom tak uniknout. Jakmile jednou její volání vyslyšíte, lapne vás a už nepustí. Propadnete kouzlu tohoto města, jemuž se ne nadarmo říká Moravský Betlém.

  Krásné odpoledne s procházkou a bruslením ve Veltrusském parku

  Cestování

  Pokud hledáte neopakovatelnou volnočasovou aktivitu na půlden, můžete si zaskočit zabruslit do parku ve Veltrusích. Na umělém kanále Mlýnského potoka je možné kromě bruslení trénovat hokej případně se po místních pláních proběhnout na běžkách.

  Šumava v zimě: Modrava a Tříjezerní slať

  Cestování

  Šumava je právem považována za jednu z nejatraktivnějších turistických destinací v České republice – a ani v zimě tomu není jinak! Díky různorodé přírodě a sportovnímu zázemí je vhodná pro celou škálu volnočasových aktivit a nabízí bezpočet výletů ať už pro zdatné horaly, nebo pro rodiny s malými dětmi.

  Bývalý kamenolom Výkleky u Olomouce je jedním z nekrásnějších zatopených lomů České republiky

  Zajímavosti

  Lomy jsou povrchové doly, jež vznikly antropogenní činností člověka, především za účelem získávání stavebních materiálů nebo nerostných surovin. Lomy mají svoji životnost. Dříve či později každému z nich zazvoní zvonec a těžebním pracím je konec. Zmiznou z nich lidé, stroje i zařízení a doly zůstanou opuštěné. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký další osud je čeká?


  Náš lednový výlet na bájný a nevypočitatelný Praděd

  Cestování

  Lidová moudrost říká, že v místech, kde se k nebi vypíná vrchol Pradědu, nachází se jiný svět. O tom, že je to svatá pravda, jsem se před pár dny sama přesvědčila.

  Dítě jako rukojmí ministerstva školství a hygieny - SARS-CoV-2

  Ostatní

  Také jste to zažili? Ve školce chtějí při vstupu výsledek testu, který Vám zaslala Hygienická stanice. Než vstoupíte na práh školky si myslíte že je vše v pořádku, jenže pravá ruka neví co dělá levá.


  reklama