Cvilín

Šelenburg, Lobenštejn
Hrad z 1. poloviny 13. století na místě pravěkého hradiště. Roku 1474 dobyt vojsky uherského krále Matyáše Korvína. V létech 1493-1521 opraven a přestavěn. Definitivně opuštěn po třicetileté válce, poté nezadržitelně chátral, dnes je z něj zřícenina.
Hlavní obrázek místa
sv.hradby
© D Dohňanský, 08/2018
Hrad Cvilín byl zbudován českým králem nejspíše v průběhu 2. čtvrtiny 13. století na místě staršího pravěkého hradiska z období slezské fáze tzv. tužických popelnicových polí (1000-750 př.n.l.). Vynikající poloha byla zřejmě využita ještě slovany v 10.-11. století. Situaování hradu dovolovalo jak kontrolu důležité stezky probíhajícím údolím podél řeky Opavy do Krnova a dále do Slezska, tak i širokého okolí. Pravidelnou téměř čtvercovou dispozici s mohutnou obvodovou hradbou, místy až 4m silnou, obklopuje parkán - vnitřně členěný na tři zóny a následný hluboký příkop, umocněný místy ještě dobře zřetelným valem. V jižním koutě nádvoří hradu stojí 8,5m vysoké torzo mohutné válcové věže o průměru 14 m - největší v české části Slezska. V její bezprostřední blízkosti se nachází ve skále vylámaná studna, kterou odhalil archeologický výzkum, prováděný ve 30. letech. Na protější straně nádvoří, u severozápadní hradby, stál pravděpodobně nejstarší hradní palác, ze kterého se zachovala jen suterénní část. Západní úsek nádvoří vyplňoval tříprostorový mladší pozdně gotický nebo renezanční objekt na půdorysu L. Nejdelší obytné stavení na hradě představoval pozdně gotický hlavní palác u severovýchodní hradby se čtyřprostorovým přízemím. Přistup do hradního jádra byl veden mostem přes příkop směrem j jižnímu nároží, kde byla zbudována branská budova. V nejširší části příkopu, východně od mostu, se měla nalézat cisterna na vodu. Ve vzdálenosti cca 250 m jihovýchodně od hradu, na hraně prudce klesajícího svahu, je umístěno předsunuté opevnění, vzniklé nejspíše v souvislosti s událostmi 30 leté války v 17. století. První písemná zpráva vztahující se ke hradu pochází patrně z roku 1253, kdy je zmiňován Jindřich z Lobštejna. V držení hradu se uvázal mocný rod Benešoviců, Mikuláše II. V majetku opavských Přemyslovců se přes různé zástavy a prodeje udržel až do srpna roku 1474,…  číst dále
28.5. 2002
historie

Jedinečná zřícenina mohutného, pravidělně utvářeného hradu na plochém hřbetu Hradnho kopce nedaleko Krnova. Až na hrad vede turistická značka. Hrad byl postaven na půdoryse takřka pravidelného čtverce patrně ve 2. polovině 13. století. V jižním koutě hradu se nachází největší dominanta hradu, spodek mohutné válcové věže s průměrem přes 12 m a velmi úzkým vnitřním prostorem. Nejstarší palác hradu, jehož trosky se dodnes zachovaly, stával uprostřed sv. strany jádra. N apřelomu 15. a 16. století k němu byly přistavěny palácové budovy, přičemž nejmladší se jeví místnosti budovy v severním nároží. Hradní jádro je chráněno oválem příkopu a valu, který se na severovýchodní straně jeví dvojitý. Přístup do hradu vedl od jihovýchodu přes příkop po mostě na kamenných pilířích, které se částečně dochovaly do současnosti. Při jižním vněším nároží jádra se nacházela budova 1. věžovité brány, která byla zřízena spolu s parkány na třech stranách jádra ve 14.…  číst dále

Jan P. Štěpánek, M. Plaček : Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 1996, 28.5. 2002

Komentáře

13.12.2006 16:52 Jan P. Štěpánek
Prvně by bylo patrně vhodné se pod níže uvedený komentář podepsat a když už vytýkám, pak je třeba uvést na základě čeho, ne jen házet nějaké své názory a nepodložené dohady a uvádět je za jedinou možnou a skutečnou vizi původního hradu, u nějž víme v jakém stavu je - ruina.
Ano vnější okolí nezachycuje pravou skutečnost, rekonstrukce je zaměřena na jádro hradu.
Zde je úžasné, že vlastně všichni tři autoři zachytili v podstatě stejný objekt, že z kreseb neční tři různé stavby. Že se v 10% liší je naopak úžasné, málokdy se podobná malá odchylka poštěstí, a reakce podobných rýpalů může být považovna jen za úsměvnou.
Komentář patrně vychází z kresebně nedokonalé rekonstrukce z knihy p. Kouřila, který tuto rekonstrukci nechal vytvořit na základě své vize a poznatků. Je třeba nejen tuto, ale i všechny další rekonstrukce respektovat a brát jako vizi daného člověka.
Koukneme-li se naopak na rekonstrukci p. Vojkovského, obsahuje takřka všechny vytýkané prvky + některé další. Ale je to opět jen názor autora a je třeba jej respektovat.
Právě o tom tyto rekonstrukce jsou.

Ing. Jan P. Štěpánek
18.12.2006 21:09 PK
Pan Štěpánek velmi dobře ví kdo jsem a proč jsem se podepsal pouze iniciálami. Jeho narážky jsou tedy zcela nepřípadné. Svými připomínkami si ani v nejmenším neosobuji právo na jediný možný výklad, k tomu se necítím povolán. K čemu se ovšem cítím povolán je reakce na zjevné a konkrétní chyby, které pan Štěpánek ve své kresbě tohoto i jiných hradů má. Chyby, které neodpovídají dochovanému stavu památky, vědomostem, které o nich je možné přímo na místě či studiem odborné literatury snadno získat. Tyto chyby jsem zde vypsal a přes opakované dlouhodobé žádosti se mi doposud pana Štěpánka nepodařilo přimět, aby se k nim konkrétně vyjádřil. Místo toho zde vede pouze neurčité obecné oslavné tirády o tom, jak je nádherné, že se tři autoři tak moc shodují, přičemž by mě zajímalo, podle jakého klíče dospěl k oné magické hodnotě 10% odlišnosti (či 90% shodě, chcete-li). Ano, autoři se shodují poměrně dost, není ani divu, když znají své dílo navzájem, takže mají z čeho čerpat.
Já jistě respektuji vizi pana Štěpánka, mnohem více však respektuji a více důvěřuji dílu pana Kouřila, který je uznávaným odborníkem na panská sídla severní Moravy a Slezska. Stejně tak však pan Štěpánek musí respektovat mé právo vyjádřit se k jeho dílu a pokud si za ním stojí, měl by také zaujmout konkrétní postoj k mým připomínkám a odpovědět na ně stejně, jako na stránkách odborného tisku činí jím adorovaní odborníci v diskusích se svými oponenty.
25.11.2006 16:02 PK
Na rekonstrukci pana Štěpánka je poměrně velké množství chyb neodpovídajících známým skutečnostem o stavebním vývoji hradu:

1) postrádám zachycení pilíře vysunutého před parkán do JZ příkopu, dodnes ho velká část stojí

2) není znázorněno výrazné zesílení zdi v místě původní brány do hradu

3) branka do příkopu na JZ – cesta vedoucí příkopem je zjevně až recentní z 19. století, jak dokládá odborná literatura. V době existence hradu tedy neexistovala a dvojí přerušení valu je tedy také nové, tím pádem ani nebylo možné, aby v jižním z těchto přerušení vedla branka v palisádě.

4) postrádám zachycení sypané dělostřelecké bašty v severním úseku okružního valu

5) postrádám zachycení druhého valu na jihovýchodě

6) SV hradba jižního parkánu je zjevně prohnutá do oblouku, pan Štěpánek ji má přímou, oblouková byla s největší pravděpodobností i její nároží, pan Štěpánek je má úhlová. Navíc není zohledněno zeslabení hradby v jejích horních partiích

7) torzo západní parkánové hradby naznačuje její průběh tak, že opisovala dosud existující terénní hranu směrem k JV, obloukem se otáčela k SV a pravoúhle se připojovala k branské budově, nikoliv že by vnější zeď branské budovy tvořila její plynulé pokračování

8) bašta v severním parkánu není orientována v úhlu cca 45 stupňů vůči západní parkánové hradbě, má s ní být téměř rovnoběžná. Navíc není vůbec jisté, že šlo o baštu a že budova měla polygonální čelo

9) okrouhlá věž se přilehlých hradeb přinejlepším dotýkala, stříška mezi ní a hradbou postrádá logiku

10) nic nenaznačuje existenci budovy východně od věže v místě studny, ta byla pravděpodobně zastřešena pouze malou stříškou čtvercového půdorysu, jak dokládá obezdění ústí studny

11) nejsou zakresleny pilíře zesilující severní hradbu jádra, minimálně ten v nároží by měl být viditelný

Plus ještě několik dalších bodů k místům, které jsou na rekonstrukci zakryty jinými budovami či jejich střechami, takže se k nim nelze vyjádřit.
Moravskoslezský kraj,  Bruntál  (BR),

Místa v okolí

 Cvilín
 radnice
 Krnov
 kostel sv. Martina
 městské hradby
 evangelický kostel
 Branice
 Vartnov
 zvonice
 Brantice
 Ježník
 Kobylí
 Loděnice
 Sosnová
 kostel sv. Tekly
 Sosnová
 Holasovice
 Neplachovice
 Sosnová
 Velké Heraltice
 hrobka rodu Bellegarde
 Štemplovec
 Hošťálkovy
 Zátor
 Linhartovy
 Držkovice
 Držkovice
 kostel sv. Jiří
 větrný mlýn
 Šibenice
 Burkvíz
 Hraniční vrch
 Nový Dvůr
 arboretum
 Nový Dvůr
 Slezské Rudoltice
 Město Albrechtice
 Stěbořice
 Staré Heřminovy
 Brunerova vila
 Město Albrechtice
 městské koupaliště
 kaple sv. Anny
 kostel sv. Hedviky
 Justiční palác
 synagoga
 Obchodní dům Breda
 Slezská univerzita
 evangelický kostel
 socha Petra Bezruče
 Hynčice
 kostel sv. Alžběty
 Slezské divadlo
 nová radnice
 Filípkův dvůr
 Obecní dům
 Sobkův palác
 Blücherův palác
 kaple sv. Kříže
 Opava
 městské hradby
 kostel sv. Michala
Základní informace místa
ID místa: 590
Typ místa: hrad
Stav místa: zřícenina
Přístupnost: volně přístupno
Uveřejněno: 5.8.2001
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Jak přežít týden u moře v Bulharské Albeně nedaleko Varny

Cestování

Albena je dnes lázeňsko-turistický komplex, který ožívá především během letních měsíců. Tento chráněný monument socialismu se nalézá asi 20km od města Varna v Bulharském letovisku.

Výprava do divoké krajiny Connemary na západě Irska

Cestování

Na západě Irska v hrabství Galway se rozkládá Connemara, divoká liduprázdná krajina hor a jezer na pobřeží Atlantiku. Dostaneme se sem velmi snadno autem nebo autobusem po silnici N59, která vede z města Galway do Clifdenu. Jízda po této silnici je hlubokým zážitkem. Budeme si zde připadat jako v Irské Kanadě.

Tarif elektřina pro soláry a virtuální baterie. Je to opravdu smysluplné?

Ostatní

Pokud se rozhodujete zda investovat nemalé peníze do fotovoltaiky, a zalíbil se vám produkt elektřina pro soláry – kdy si našetřenou energii do virtuální baterie budete moci vybrat v temnějších měsících, tak si rozhodně sundejte růžové brýle.

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170

Historie

V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně shrneme. Poté se zaměříme na Anglonormanskou (Anglickou) invazi v letech 1169-1170, která dobu Vikingů v Irsku ukončila. Bude řeč o příčinách a průběhu invaze.

Výprava do irského pohoří Wicklow jižně od Dublinu

Cestování

Jižně od irského hlavního města Dublinu se rozkládá nejrozsáhlejší irské pohoří Wicklow, v češtině na internetu zmiňováno jako Viklovské hory. Stejnojmenné hrabství Wicklow má v Irsku přezdívku Irská zahrada. Pohoří je z Dublinu snadno přístupné, může nás proto zajímat jak se tam dostat a kam se vypravit.

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?

Historie

Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou zemí začaly stahovat černé mraky okupace a války. Ty paradoxně pro obec velké změny nepřinesly, o to víc ji však zasáhly události poválečné.

Naposledy navštívené

reklama