Graficke pismenko Hradní motta Clough zaujímá vrcholovou část nevysokého terénního hřbetu. Tato poloha nabízí široký výhled do okolní krajiny. Uměle navršený komolý kužel motty má v základně průměr přibližně 45 m, nepravidelně kruhový vrchol asi 23 m. Motta je po celém obvodu obehnaná příkopem. Na jižní straně je taktéž uměle navršené předhradí s půdorysem ve tvaru ledviny. Jde tedy o hrad typu motte & bailey (motta s předhradím). Příkop kolem předhradí není patrný. Uměle navršená předhradí jsou příznačná pro některé motty v Ulsteru (severní provincii Irska), například Dromore Mound v hrabství Down a Mannan v hrabství Monaghan. V celém Irsku je kolem 350 mott, většina z nich nemá žádné předhradí.

 
Graficke pismenko Archeologický výzkum v padesátých letech 20. stol. odkryl stopy palisádového opevnění na vrcholu motty. Dřevěnou věž sídlo nemělo. V pol. 13. stol. zde stál kamenný velký sál (18 x 6 m), který byl vzápětí zničen požárem. Byly odhaleny kamenné články spodní části vstupního portálu sálu. Později ve 13. stol. byla v jihozápadní části vrcholové plošiny motty postavena dosud stojící jednopatrová obdélná věž (vnitřní rozměry 5 x 2 m). Vstup byl v prvním patře na krátké jihovýchodní straně. Dnes je z něj patrná jedině kapsa ve zdi, ve které byl uložen posuvný trám závory k zajištění dveří. Střecha byla zapuštěná uvnitř věže a chráněná ochozem, jak bylo v Irsku a dnešní Británii zvykem. V 15. stol. byl na severovýchodní straně věže postaven malý zděný dvorek se vstupem na severní straně. Zde je taktéž patrná kapsa ve zdi, ve které byl uložen posuvný trám závory k zajištění dveří. Ze dvorku byl určitě proražen nový vstup do přízemí věže. Takto upravená věž sloužila jako malý věžový dům (druh tvrze). Zbylý vrcholový prostor motty sloužil jako dvůr. V něm s velikou pravděpodobností stál velký sál, postavený ze dřeva. Věž samotná byla příliš malá k tomu, aby poskytla veškeré bydlení. Její pozůstatky dosud stojí do výšky prvního patra s výjimkou zaniklé východní části. Dále stojí také delší boční zeď dvorku se dvěma oboustranně špaletovanými štěrbinovými střílnami. Velmi podobnou věž se zděným dvorkem má tvrz Carrickabraghy v hrabství Donegal na severu Irska.

Text: popis
20.11. 2021 - Pavel Semple, zdroj: (članek D. M. Waterman and M. Jope, Excavations at Clough Castle, Co. Down, Ulster Journal of Archaeology, Third Series, Vol. 17 (1954), strany 103-163)