hrad Čičava

Čičavský hrad, Čičva, Chichva, Chychowa, Chychua

Graficke pismenko Strážnímu hradu, ležícímu na strmém výběžku s výhledem daleko do kraje, předcházelo již v době bronzové výšinné sídliště.

 
Graficke pismenko Roku 1270 zdejší území Čičavu (terra Cicva) získal od krále Štěpána V. Uherského za věrné služby magistr Reynold, předek pánů z Rozhanovců (Rozgonyiové). Hrad Čičavu postavili zřejmě jeho synové někdy v období 1309–1316. Hrad je prvně zmiňovaný roku 1316, kdy vlastník Čičavy magistr Petr odměnil kapitána hradu Mikuláše Perese za úspěšnou obranu hradu proti vzbouřencům.
 
Graficke pismenko Hrad byl centrem rozsáhlého panství, ke kterému patřilo více než 60 obcí, a kontroloval průsmyk „Polská brána“, kterým vedla důležitá obchodní cesta do Polska. Páni z Rozhanovců vlastnili značný majetek a zastávali významné funkce ve správě Uherska. Největší přestavba hradu byla provedena koncem 15. a začátkem 16. století, kdy byl hrad přestavěn a opevněn, aby odolal případnému útoku polských vojsk, která koncem 15. století vpadla do okolí Stropkova a způsobila nemalé škody. Hrad byl tehdy doplněn o velkou dělovou baštu nad strmým úbočím směrem k Ondavě. Na severozápadní straně vzniklo předhradí s jednou okrouhlou baštou oddělené od hradu příkopem.
 
Graficke pismenko Význam hradu ještě stoupl v 16. století, kdy se v něm konala shromáždění Zemplínské župy, a byl v něm uložený i župní archiv. Roku 1527 hrad získal Štěpán Drugeth, ale krátce nato hrad dobyl a vypálil uherský spolukrál Jan Zápolský. Během požáru shořel i archiv Zemplínské stolice. Drugethové potom hrad opravili a nově opevnili.
 
Graficke pismenko V 60. letech 17. století zdědil Čičavu Zikmund Drugeth, který se za protihabsburského povstání vedeného Imrichem Thökölym postavil proti vzbouřencům. Roku 1684 tak hrad dobylo a vypálilo Thökölyho vojsko. Zikmund, poslední mužský potomek rodu Drugethů, byl zajat a popraven na košickém popravišti. Hrad přešel do majetku jeho dvou dcer a sestry a v následujících letech byl znovu opraven.
 
Graficke pismenko Roku 1704, v době počátku dalšího protihabsburského povstání, hrad dobyla a obsadila povstalecká armáda Františka II. Rákócziho. Obsazený hrad byl od povstalců získán až 1711, kdy jej oblehlo císařské vojsko a hrad byl bez boje vydán na příkaz velitele Rákocziho vojsk, hraběte Františka Barkóciho. Velitel císařských vojsk generál Laucken nechal poté hrad pobořit.

Text: historie
16.12. 2012 - Roman Zikmund, E.H. podle Encyklopedie slovenských hradů, Miroslav Plaček, Martin Bóna, Libri 2007; Kulturní krásy Slovenska \ Hrady - nejkrásnější zříceniny, Daniel Kollár, Jaroslav Nešpor, Dajama 2007; Kniha o Čičave, Marián Tkáč, Print-Servis 1998