Zlaté žebří

Graficke pismenko Mezi rytíře, kteří si nejstatečněji počínali před městem Milánem, když k němu přitrhli s udatným králem Vladislavem na pomoc císaři Bedřichu Rudobradému, náležel i Jetřich z Choustníka. Milánští pozorovali odvážné činy Čechů, kteří se přeplavili přes rozvodněnou řeku Adiži a zmocnili se mostu přes ni vedoucího, i pocítili před nimi opravdovou hrůzu. Když si Čechové, tábořící před městskou branou, opékali na rožních těsto, domnívali se, že pekou malé děti, a měli je za lidojedy.

 
Graficke pismenko Pevné hradby, jimiž byl Milán obehnán, dodávaly obyvatelům útěchy, že bude hrozící pohroma od města odvrácena, pokud jim nedojdou zásoby jídla. Odvážní rytíři se však nezastavili před touto překážkou a rozhodli se, že se zmocní města útokem. Přichystali si žebříky, zakryli si obličeje škraboškami – a v nečekané chvíli udeřili na město.
 
Graficke pismenko Přistavili k hradbám žebříky, a než se překvapení Vlaši vzpamatovali, octli se na hradbách. První Jetřich z Choustníka zamával nahoře vítězně mečem a zaháněl odtud obránce. Za ním se hbitě šplhali vzhůru ostatní a vyskakovali na hradby. „Čerti, čerti, spasme duši!“ volali Vlaši a prchali v divokém zmatku. Domnívali se, že se Češi proměnili v ďábly.
 
Graficke pismenko Hradby byly ztečeny, obhájci zahnáni. Když Milánští viděli, jak vítězové sundavají s tváří škrabošky, nemálo se zastyděli, že se dali tak obelstíti.
 
Graficke pismenko Jetřich z Choustníka byl potom pasován na rytíře a obdržel do znaku zlaté žebří v modrém poli. Vladislav vyjednal příměří mezi císařem a Milánskými a vrátil se s velikou slávou do Čech, vyslouživ si za statečnost mnohé dary a královskou korunu.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.