hrad Chałupki

Neuhaus, Novum Castrum

Graficke pismenko Vodní hrad byl založen za svídnicko-javorského knížete Boleslava I. Surového (Bolko I. Surowy [1252?–1301]) k ochraně jižní hranice Polska. K založení muselo dojít mezi lety 1291 až 1295, protože tuto oblast Boleslav I. Surový získal až v roce 1291 a v roce 1295 již byl na hradě uváděném jako "Novum Castrum" jmenován purkrabím Petr z Lubnowa (Peter von Liebenau). Později se stal součástí Niského knížectví a od roku 1342 patřil k zemím Koruny české. Hrad vlastnili Jošt Moravský, vratislavský biskup Václav II. Lehnický a nakonec přešel do rukou loupeživých rytířů. V roce 1440 hrad loupeživého rytíře Zikmunda z Reichenau zvaného Rachna dobyl Hynek IV. Krušina z Lichtenburka, který byl příznivcem husitů a měl také podnikat loupeživé výpravy. To mělo za následek zásah vratislavských měšťanů, kteří v roce 1443 společně s Vilémem Opavským hrad vypálili. Později se zřícenina opět stala sídlem loupeživých rytířů. V roce 1509 hrad dobyl a zničil vratislavský biskup Jan V. Turzo. Po roce 1514 Neuhaus sloužil jako zdroj stavebního materiálu. Snad byl ještě obnoven, protože některé zdroje uvádí jeho zničení za třicetileté války.

 
Graficke pismenko Vlastníky majetku byli Schaffgotschové, Maltitzové, opět Schaffgotschové a poté hrabata Harbuval-Chamaré. V topografii Slezska z 1744-1768 je vyobrazení od Fryderyka Bernarda Wernera, které má zachycovat sídlo Neuhaus. Toto vyobrazení však příliš nekoresponduje s ostatními informacemi a Wernerovy kresby mnohdy neodpovídají skutečnosti. Může se jednat o reprodukci starší kresby, a nebo dokonce o jinou stavbu.
 
Graficke pismenko Jako posledním pozůstatek hradu se uvádí ruina věže, která byla zbořena v roce 1832. Při archeologickém průzkumu byly odkryty fragmenty obvodové hradby a okrouhlé věže. Dodnes se zachoval pouze vodní příkop a náspy. Lokalita je porušena komunikací, která prochází přímo okrajem hradního pahorku.

Text: historie
3.8. 2020 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/89407/Boguszewicz_Corona%20Silesiae.pdf?fbc, https://de.wikipedia.org, https://www.palaceslaska.pl a další