hrad Buchenstein

Puchenstein, Liebnitz

Graficke pismenko O nevelkém hradě Buchenstein na strmé skále nad řekou Dyjí se nedochovaly prakticky žádné prokazatelné informace a jeho historie je zahalena tajemstvím. První zmínka o tomto místě se objevuje v seznamu lén z konce 13. století. Je zmíněno jméno Puchenstein naproti Liebnitz, což se dá jednoznačně vztáhnout na tuto lokalitu.

 
Graficke pismenko Představitelné je, že se zde usídlený rod jmenoval ne po hradu, nýbrž po vsi. Podle archeologických nálezů se nějaká osada nacházela asi 300 metrů severovýchodně od hradu a 1 km severozápadně od Oberpfaffendorfu. Na místě zaniklé vsi byla nalezena keramika datovaná do 14. až 16. století. Vztah této vsi k hradu však není znám. V historických zprávách se v roce 1175 uvádí Gottfried a v roce 1202 se objevuje průkazně Ecchehardus z Lidimize, v r. 1203 Heinrich z Libniz a r. 1294 byl zmíněn Hugo z Lidbnitze. Roku 1314 byli v písemnosti hraběnky z Hardeggu zmíněni Peter, Hermann a Ludwig jako svědkové. Roku 1429 byl zmíněn jako majitel statku jistý Sechsl a v roce 1436 Johann der Muntzk. Johann Kürbitz prodal 1465 Liebnitz Johannovi Hofkircherovi z Kollmitz. Jako následovník se objevuje Balthasar Sumar. K vytušitelným vztahům Liebnitz-Buchenstein a k možnému sídlu Liebnitzů je třeba pohlížet jako na neobjasněné. Přímo ve vsi Liebnitz, v místech dnešní kaple sv. Vavřince (St. Laurenz), totiž stával také hrad, jenž v důsledku pozdější stavební činnosti takřka zanikl a dnes jsou části zdí zakomponovány v pozdější zástavbě. Dochovala se však jeho podoba na rytině od Georga Matthäuse Vischera z roku 1672, kde se uvádí pod názvem Limiz. Je možné, že po zániku Buchensteinu se Limiz stal novým sídlem.
 
Graficke pismenko Z hradu Buchenstein se dochovaly zbytky zdí a jeho podobu lze tedy poměrně dobře odvodit. Do hradu se vstupovalo ze severu po mostě přes umělý příkop. Od jihu byl chráněn strmým skalnatým svahem. Pětiboká hlavní věž z lámaného kamene pochází z 1. poloviny 13. století. V období husitských válek či jiné válečné události byl hrad Buchenstein pravděpodobně poničen. V roce 1550 se název užívá již pouze pro lokalitu.

Text: historie
29.9. 2016 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.ms-visucom.de, http://www.imareal.sbg.ac.at/noe-burgen-online/result/burgid/1793, http://www.taterman.at/ a další