Graficke pismenko První písemná zpráva o hradě Bánově sice pochází až z konce 13. století, ale archeologické nálezy dokládají existenci nějakého opevněného sídla již ve 12. století. V r. 1294 uzavřel Oldřich z Hradce, člen mocného rodu Vítkoviců, s králem Václavem II. smlouvu, podle níž si mimo některé jiné statky výslovně ponechával v držení hrad Bánov s veškerým příslušenstvím. Na počátku 14. století obsadil hrad dočasně Matúš Trenčiansky, ale poté se znovu vrátil Vítkovicům. R. 1339 vyměnili král Jan Lucemburský a markrabě Karel své statky v Telči s Oldřichem z Hradce za Bánov, a zeměpanský hrad byl tak znovu začleněn do obranného systému proti útokům z Uher, který začal kdysi budovat král Přemysl II. Další osudy hradu jsou nejasné. V zeměpanském majetku zůstal až do r. 1481, kdy však už byl v rozvalinách. Lze předpokládat, že byl pobořen ještě za husitských válek a že jeho zkázu dovršily války Jiřího z Poděbrad s Matyášem Uherským. R. 1488 se uvádí jako pustý. Hrad stával na kopci zvaném Hrad nad kostelem uprostřed obce. Původní lokalita je poškozena lomem. Archeologický průzkum zde prováděli J. Kučera, I. L. Červinka a j. Pavelčík. Kromě středověké vrstvy z 12. – 13. století, silné 40 – 50 cm, byly nalezeny i zbytky pravěkého osídlení.

Text: historie
20.4. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava