Historie hradu

Graficke pismenko Fakt, že v Bánově stával hrad, nikdo nemůže popřít. Pamětníci vídali zbytky tohoto hradu ještě počátkem třicátých let tohoto století. Jeho existenci dokazují i průzkumy archeologů prováděné na kopci Kalvárii. Dnes tomu kopci jinak nikdo neřekne než " Skala". Dříve byl zaužíván název Kalvárie proto, že na vrcholku tohoto kopce stávaly skutečně tři kříže, které jednak měly zdejšímu věřícímu lidu připomínat biblickou tragedii a jednak měly být symbolem utrpení zdejšího lidu v dobách barbarských nájezdů v minulosti. Tyto kříže stávaly na kopci ještě počátkem II. světové války. Jak hrad vypadal, to nám již nikdo nepopíše. Zanikl podle mínění některých historiků za vpádu uherských nájezdníku na Moravu, podle jiných byl hrad zbořen v době husitské jako pomsta Husitů bánovskému rychtáři Adamovi za prokazované služby králi Zikmundovi.

 
Graficke pismenko První hrad zde stával prý již v době Velkomoravské říše. Na jeho zbytcích byl pravděpodobně Uhry vybudován nový hrad, který se střídal jako majetek v rukou české a uherské šlechty podle momentální situace. Je to právě ten hrad,o němž se kronikář Kosmas zmiňuje ve své Kronice v souvislosti s mladým Břetislavem, synem Vratislavovým a pozdějším panovníkem českým, na konci 11. století.
 
Graficke pismenko Archeologické výzkumy v době II. světové války a počátkem padesátých let potvrdily nálezy z doby bronzové (keramika maďarsko-větéřovského typu) a také předměty s doby středověké. Hlubšímu poznání života lidu kolem bánovského hradu zabránila výstavba domů v blízkosti místa, kde hrad stával, dále pak vybudování hřbitova na jižním úbočí Kalvárie. Neodpustitelné chyby se dopustilo představenstvo Bánova, když nechalo na místě bývalého hradu v roce 1932 otevřít firmou Špíšek andesitový kamenolom. Dnes mohla obec těžit ze zájmu o historickou lokalitu. Silný ruch na silnici E 50 historickou popularitu zřícenin hradu značně zvýraznil.

Text: historie
30.5. 2006 - Švehlík Vl.