Graficke pismenko Jméno Ballyderown pochází z irského Baile idir dhá abhainn (místo mezi dvěma řekami). Z celého hradu dnes stojí již jen dvoupatrový, původně plochostropý obdélný palác o délce 18,7 m a šířce 12,8 m. Delší strana paláce je orientována přibližně ve směru sever-jih. Tento druh paláce je dnes v irské hradní literatuře označován jako sálový dům (hall house). V prvním patře byla totiž velká obytná místnost, považovaná za velký sál. Tato místnost ale s velkou pravděpodobností sloužila soukromým účelům rodiny majitele hradu. Velký sál, který by plnil veřejnou roli, mohl stát někde venku u obvodové hradby.

 
Graficke pismenko Palác byl ústřední stavbou hradu, podle české terminologie by tak šlo o hrad, kde je palác hlavní obrannou a obytnou stavbou. Vstup byl v zaniklé jihovýchodní části, možná podobně jako na hradě Grenan (hrabství Kilkenny) přímo v přízemí. V jihovýchodním rohu přízemí byl vstup na schodiště v síle jižní zdi. Toto schodiště je stále zachováno ve zbývající jižní zdi paláce. Dnes je možné vylézt asi 2 m ze země do otvoru schodiště a po něm vystoupat do malého vstupního vestibulu v úrovni prvního patra. Odtud je pak možno pokračovat do prvního patra latrínové věže (obdélného přístavku), která byla někdy na konci středověku přistavěna k jihozápadnímu nároží paláce. Přízemí věže je plné a obsahuje dvě odpadové šachty s vyústěním nad zemí. V prvním patře jsou dnes k vidění pečlivě uložené pozůstatky karoserie starého auta. Další dvě patra měla dřevěné podlahy. Nejvyšší třetí patro je dosud zaklenuto valenou klenbou. První a druhé patro věže odpovídá prvnímu patru paláce. Druhé patro věže bylo přístupno pouze po žebříku otvorem v podlaze. Ve věži jsou dále drobné štěrbinové otvory k osvětlení interiéru.
 
Graficke pismenko Jedno ze dvou severních oken v prvním patře paláce má dosud pozůstatky románského ostění. Právě tvar tohoto ostění dnes umožňuje spekulativní dataci hradu do přelomu 12. a 13. stol. Šlo by tak o jeden z nejstarších kamenných hradů v Irsku. Druhé patro paláce může být také původní. Jeho zdivo neobsahuje žádné okenní otvory s jedinou možnou výjimkou na severozápadě. Zachovalá severní nároží paláce dosud obsahují armování (nárožní kamenné kvádry). Základy paláce chránil dosud patrný skarp. Ten byl na západní straně zcela odsekán v nedávné minulosti při stavbě dnešního parkoviště. Palác je dnes neudržovaný a zarostlý břečťanem.

Text: popis
4.11. 2017 - Pavel Semple, zdroj: (Tadhg O’Keeffe, An Early Anglo-Norman Castle at Ballyderown, county Cork, http://www.academia.edu/4993513/Ballyderown_Castle)