Graficke pismenko Za pravděpodobného zakladatele hradu je považován normanský rod de Cauntetonů, důležitých držitelů pozemků v severovýchodní části hrabství Cork. Robert de Caunteton získal zdejší území někdy po roce 1180. Hrad je poprvé zmiňován teprve v polovině 14. stol. Zachovalé architektonické detaily umožňují spekulativní dataci do přelomu 12. a 13. stol.

 
Graficke pismenko Maurice de Caunteton je uváděn jako majitel místních pozemků v roce 1310. Hrad ale není zmiňován. Jeho syn David byl zavražděn v roce 1341. Právě při vyšetřování jeho smrti v následujícím roce je zmiňován mezi jeho majetky také hrad Ballyderown. Do své smrti v roce 1365 byla majitelkou panství Davidova dcera Alžběta.
 
Graficke pismenko De Cauntetoni, později Condoni, hrad drželi do 2. pol. 16. stol. Patrik Condon o něj přišel po své účasti na Desmondských rebeliích (1569–1573 a 1579–1583). Do konce 17. stol. jej pak držel rod Fleetwoodů. Na konci tohoto století byl v rukou Štepána Moore z Clonmelu. Jeho potomci se stali vikomty z Mountcashellu a hrad drželi do začátku 20. stol. Poté byli jeho držiteli farmáři sousední farmy. Ta byla nakonec v 2. pol. 20. stol. zakoupena zemědělským institutem Moore Park Institute a přestavěna na zemědělský výzkumný ústav. Při této přestavbě došlo k demolici staveb v okolí hradního paláce, z nichž některé mohly mít spojitost s hradem.

Text: historie
4.11. 2017 - Pavel Semple, zdroj: (Tadhg O’Keeffe, An Early Anglo-Norman Castle at Ballyderown, county Cork, http://www.academia.edu/4993513/Ballyderown_Castle)