Graficke pismenko Albrechtický hrad stával pravděpodobně uprostřed dnešní obce Albrechtice nad Orlicí, v záhybu řeky Orlice v prostoru za kostelem. Jeho bližší stavební dispozice však neznáme. Hrad chránila ze tří stran Orlice a ze čtvrté zřejmě vodní příkop a val.

 
Graficke pismenko Ves Albrechtice s rozsáhlým lesnatým územím při dolním toku řeky Orlice, náležejícím královskému městu Hradci Králové, je poprvé uváděna v Majestas Carolina, který pochází z poloviny 14. století. R. 1356 patřila ke královskému statku Chvojno. V druhé polovině 14. století vznikl samostatný albrechtický statek s královským hradem, doloženým poprvé písemně v r. 1437.
 
Graficke pismenko V r. 1352 získali Albrechtice jako zástavu Ješek a Vaněk z Vartemberka. V r. 1398 byl jeho zástavním držitelem moravský markrabí Prokop, v r. 1403 hofmistr kárlovského dvora Jan Krušina z Lichtemburka a od r. 1411 královna Žofie, manželka Václava IV. Po její smrti získal Albrechtice r. 1427 od císaře Zikmunda Púta z Častolovic, který je připojil k potštejnskému panství. Avšak v r. 1437 zapsal Zikmund Albrechtice spolu s jinými hrady a městy své manželce Barboře při příležitosti její korunovace na českou královnu. R. 1495 získal albrechtické zboží Vilém z Pernštejna. Jeho syn Vojtěch připojil Albrechtice k pardubickému panství, které r. 1560 prodal královské komoře.
 
Graficke pismenko Po tomto roce veškeré zprávy o albrechtickém hradu mizí, protože přestal sloužit jako šlechtické sídlo. V průběhu 16. století zpustl a zanikl docela.

Text: historie
21.2. 2015 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Východní Čechy