Historické pohlednice

Dębno
rytířský sál
© Jan Matejko, dřevoryt podle kresby, 1866
Uloženo u Dębno
Dębno
severovýchodní nároží s arkýřem
© Andrzej Oleś, akvarel, 1921
Uloženo u Dębno
Dębno
jihozápadní nároží s věžičkou
© Andrzej Oleś, akvarel, 1921
Uloženo u Dębno
Bezděkov
pohled od severovýchodu
© pohlednice, 1929
Uloženo u Bezděkov
městské hradby
historický zákres Moravské Ostravy
© Města a městečka (K. Kuča)
Uloženo u městské hradby
městské hradby
pohled od Slezskoostravského hradu na Moravskou Ostravu v hradbách kolem r. 1728
© Města a městečka (K. Kuča)
Uloženo u městské hradby
městské hradby
archivní snímek hradební bašty....asi 1929
© Města a městečka (K. Kuča)
Uloženo u městské hradby
Slezskoostravský hrad
hrad na mapě stabilního katastru
© Města a městečka (K. Kuča)
Vítkovické železárny a důl Hlubina
Slévárna oceli - 1910
© Ostrava 1880 - 1939 (Irena Korbelářová, Henryk Wawreczka, Zdeněk Wludyka, Rudolf Žáček: WART, 2000)
Vítkovické železárny a důl Hlubina
Vysokopecní závod železáren v roce 1900
V případě Vítkovických železáren se jednalo o vůbec nejstarší vysokou pec na koks v Rakousku.
© Ostrava 1880 - 1939 (Irena Korbelářová, Henryk Wawreczka, Zdeněk Wludyka, Rudolf Žáček: WART, 2000)
Vítkovické železárny a důl Hlubina
Ocelárna v roce 1900
V pozadí centrum obce se siluetou věže u kostela sv. Pavla.
© Ostrava 1880 - 1939 (Irena Korbelářová, Henryk Wawreczka, Zdeněk Wludyka, Rudolf Žáček: WART, 2000)
Vítkovické železárny a důl Hlubina
Pohled na Mlýnskou struhu směrem k lávce u starého ředitelství - rok 1900
Strouhou, zvaná také Mlýnský náhon, vytékala z řeky Ostravice na hranici Vítkovic a Hrabůvky. Ústila do Odry.
© Ostrava 1880 - 1939 (Irena Korbelářová, Henryk Wawreczka, Zdeněk Wludyka, Rudolf Žáček: WART, 2000)
Vítkovické železárny a důl Hlubina
železárny za Rotschildů v roce 1913
© Města a městečka (K. Kuča)
Vítkovické železárny a důl Hlubina
železárny v době protektorátu-1940
© Města a městečka (K. Kuča)
Loučná nad Desnou
pohled na zámek v 18. stol.
© anon, 1739
olomoucké hradby - pevnost Olomouc
Raduit de Souches, plán pevnosti 1676-orientován k jihu
© Města a městečka (K. Kuča)
olomoucké hradby - pevnost Olomouc
1. vojenské mapování 1781
© Města a městečka (K. Kuča)
olomoucké hradby - pevnost Olomouc
plán pevnosti 1833-34
© Města a městečka (K. Kuča)
olomoucké hradby - pevnost Olomouc
plán pevnosti 1843
© SÚPP
olomoucké hradby - pevnost Olomouc
nedatováno
© SÚPP
olomoucké hradby - pevnost Olomouc
konečný plán Olomoucké pevnosti s vybudovanými i plánovanými forty
© Města a městečka (K. Kuča)
olomoucké hradby - pevnost Olomouc
Hradská brána před likvidací
© Města a městečka (K. Kuča)
olomoucké hradby - pevnost Olomouc
bastiony na západní straně
© Města a městečka (K. Kuča)
olomoucké hradby - pevnost Olomouc
bastion pod katedrálou 1908
© Města a městečka (K. Kuča)
olomoucké hradby - pevnost Olomouc
plán pevnosti 1740
© Města a městečka (K. Kuča)
městské opevnění
Kopie z expozice uvnitř bašty ukazuje opevnění města z roku 1704
© Roman Řezáč 06/2005
Mníšek pod Brdy
idealizovaný vzhled
kresba ze 17. století
katedrála sv. Václava
sv. Václav na dobovém vyobrazení
© Města a městečka (K. Kuča)
katedrála sv. Václava
panorama katedrály a hradu před romantickou přestavbou
© Města a městečka (K. Kuča)
stará radnice
pohled na radnici před přestavbou okolní zástavby
© Města a městečka (K. Kuča)
Uloženo u stará radnice
stará radnice
ostravský rynek
© Města a městečka (K. Kuča)
Uloženo u stará radnice
Dubeč
© F. A. Heber
Uloženo u Dubeč
synagoga
interiér synagogy v 1. polovině 20. století
© Liptovské muzeum v Ružomberku
Uloženo u synagoga
Uherčice
Uherčice - fotografie z první pol.20.století (soukr.sbírka IvoR)
© anon.
Uloženo u Uherčice
Velvarská brána a městské opevnění
Kostel sv. Gotharda a bývalá pražská brána s barbakánem
srovnejte s přiloženou fotografií současného stavu
© Vlastivědné muzeum v Slaném
Horní Bludovice
pohled na dvůr od západu za první republiky
© archiv pí. Klimšové 07/2005
Uloženo u Horní Bludovice
Horní Bludovice
pohled od západu na dvůr
© archiv pí. Klimšové 07/2005
Uloženo u Horní Bludovice
kostel sv. Cyrila a Metoděje
hrčavský kostelík na archivní fotografii
© Beskydy (V. Peter a kol.)
kostel sv. Bedřicha
kostel za 1. republiky
© Beskydy (V. Peter a kol.)
kostel sv. Bedřicha
interiér na dobové fotografii
© Beskydy (V. Peter a kol.)
kostel sv. Prokopa a Barbory
historický snímek nově přeneseného kostela
© Beskydy (V. Peter a kol.)
Skara (hrad u Úval, Hostyně)
Romantická zřícenina na rytině F.A. Hebera
© Filip Matoušek 07/2005
evangelický kostel
historický pohled na evangelický kostel v Bystřici
© Beskydy (V. Peter a kol.)
Stará Kouřim
Výzkum vnějšího valu
© anonym 1949, zapůjčilo Muzeum Kouřim
Uloženo u Stará Kouřim
kostel Povýšení sv. Kříže
© Beskydy (V. Peter a kol.)
kostel Povýšení sv. Kříže
historický náhled do interiéru kostelíka
© Beskydy (V. Peter a kol.)
Velký Valtinov
zámek před požárem
© anon.
Uloženo u Velký Valtinov
Skara (hrad u Úval, Hostyně)
kresba dle deníku K. H. Machy z r. 1833
Umělá zřícenina na kresbě Karla Hynka Máchy, který nakreslil Skaru 6. 9. 1833 při návratu z tzv. Krkonošské cesty. Omylem jej považoval za Květnici
Karel Hynek Mácha, 1833
most přes Výmolu u Škvorecké obory
detai kopie mapy Josefského vojenského mapování
Josefské vojenské mapování 1764 - 1767, sekce 108 fotokopie uloženy v SÚA Praha
© Jiri Jindrich 08/2005
kaštieľ sv. Žofie
kaštiel´sv. Žofie na dobové pohlednici
© Liptovské muzeum v Ružomberku