Historické pohlednice

Ráj
Pohled na zámek od rybníka na počátku 20. století
© Muzeum Slezska těšínského v Těšíně
Uloženo u Ráj
Konská
Sanssouci (Klasperovka)- detail z rytiny třineckých železáren v roce 1888
© ZA Opava
Uloženo u Konská
Prostřední Bludovice
stavení zámku od východu
© PÚ Ostrava
Ráj
© SOkA Karviná
Uloženo u Ráj
Ráj
vstup do SV křídla v roce 1976 po provizorním zastřešení
© PÚ Ostrava
Uloženo u Ráj
Ráj
partie nádvoří v době provádění provizorních úprav v roce 1976
© PÚ Ostrava
Uloženo u Ráj
Stanislavice
budova zdevastovaného zámku - 50. léta 20 století
od východu
© PÚ Ostrava
Uloženo u Stanislavice
Stanislavice
pohled na zámek od JZ
© Zaniklé hrady, zámky a tvrze na Moravě a ve Slezsku (F. Musil, M. PLaček)
Uloženo u Stanislavice
frýdeckomístecké historické textilky
© sbírka V. Petra
frýdeckomístecké historické textilky
pohled na frýdeckou textilní čtvrť
© sbírka V. Petra
frýdeckomístecké historické textilky
Landsbergerova textilka (uprostřed), Munkova (vpravo) a Neumanova (vlevo)
© sbírka V. Petra
Cibulka
Takto idylicky dnes Cibulka nevypadá
Uloženo u Cibulka
Podhradí
Pohled na lokalitu Podhradí s několika zámky a hradní věží z roku 1830
J. Vít, Z. Procházka, Ašsko, Nakladatelství Českého lrsa, 2000, dtr. 77
Uloženo u Podhradí
Kuřim
zámek a okolí v 18. století
© Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí (M. Plaček)
Uloženo u Kuřim
Klimkovice
zámek v Klimkovicích po požáru, rok 1945
© archiv
Uloženo u Klimkovice
Bravantice
nový zámek, 1. republika
© archiv
Uloženo u Bravantice
Sedlnice
1915
© Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek), 2003
Uloženo u Sedlnice
Sedlnice
1938
© Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek), 2003
Uloženo u Sedlnice
Sedlnice
1918
© Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek), 2003
Uloženo u Sedlnice
městské opevnění
pohled na Prachatice v 17. století na vedidě J. Willenberga
© město Prachatice
klášter premonstrátů s kostelem Nanebevzetí P. Marie
ideální podoba kláštera
© M. Engelsbrecht podle předlohy F.B. Wernera (po 1724)
Zhoř
pohled od jihu
Přední hospodářské stavení se zachovalo dodnes, ze zadního jen obvodové zdivo. V místech vyvýšeného zámečeku, bývalé tvrze, dnes vilka čp.3.
© Petr Turyna 05/2005
Uloženo u Zhoř
kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího
interiér kostela kolem roku 1930
© anon
kostel Navštívení Panny Marie
Dobová pohlednice
anon.
kostel Navštívení Panny Marie
Procesí na dobové pohlednici.
anon.
jízdárna
Interiér jízdárny
Interiér jízdárny 1. pol. 20. stol.
Procházka Z.: Tachov (město), Historicko-turistický průvodce č. 8, Nakladatelství českého lesa, 1997
Uloženo u jízdárna
Jablunkovské (Velké) šance
půdorys patrně nerealizované přestavby pevnosti v 17. století
© Kriegs Archiv Wien
Jablunkovské (Velké) šance
historická letecká fotografie z roku 1937 zachycuje pevnost ještě v ostrých obrysech kamenných zdí a základů všech budov
© Vojenský topografický ústav v Dobrušce
Czersk
akvarel, pohled od severovýchodu
© K. Stronczyński, 40. léta 19. století
Uloženo u Czersk
Czersk
dřevoryt, pohled od severovýchodu
© J. Telakowski podle kresby M. Andriolleho, 1879
Uloženo u Czersk
Czersk
dřevoryt
© neznámý autor, foto ze sbírek Institutu umění polské akademie věd
Uloženo u Czersk
Czersk
pohled od východu
© Napoleon Orda, 2. pol. 19. století
Uloženo u Czersk
kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího
pohled na kostel s klášterem a vesnicí (asi třicátá léta)
© de ardoise 05/2005
Rożnów - hrad
kresba hradu z poloviny 19. století
© Napoleon Orda, cca 1840
Uloženo u Rożnów - hrad
Kroměříž
Kroměřížský zámek před barokní přestavbou (renesanční stav za biskupa Thurza)
© A. Prokop, Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung 2, Wien, 1904.
Uloženo u Kroměříž
klášter cisterciáků (jezuitů) s kostelem Nanebevzetí P. Marie, sv. Cyrila a Metoděje
pohled na areál kláštera před barokní přestavbou
© A. Prokop, Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung 1, Wien, 1904.
klášter cisterciáků (jezuitů) s kostelem Nanebevzetí P. Marie, sv. Cyrila a Metoděje
podoba rajhradské baziliky před barokizací
© A. Prokop, Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung 1, Wien, 1904.
Louka
podoba louckého kláštera před barokní přestavbou
© D. Foltýn, Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha, 2005.
Uloženo u Louka
klášter benediktinů s kostelem sv. Petra a Pavla
areál rajhradského kláštera před barokní přestavbou
© D. Foltýn, Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha, 2005.
Czchów
Czchów v pol. 19. století
© A. Garczyński
Uloženo u Czchów
Křížový vrch
původní vzhled kostela
© anon.
Uloženo u Křížový vrch
Ruský pomník
Ruský památník s bohyní Niké. (dobová fotografie)
anon.
Uloženo u Ruský pomník
Odry
požár zámku dne 17.1.1964
© Šlechtická sídla na Novojičínsku (J.Tichánek)
Uloženo u Odry
Odry
pohled na zámek od jihu, těsně po požáru 17.1.1964. Na snímku jde vidět, že zámek nebyl až v tak špatném stavu, aby musel být zbořen.
© Šlechtická sídla na Novojičínsku (J.Tichánek)
Uloženo u Odry
Melsztyn
obytná věž od západu v polovině 19. století
© J. Matejko, 1865
Uloženo u Melsztyn
Melsztyn
pohled od jihovýchodu, v popředí ruiny zámecké části
© Napoleon Orda, pol. 19. století
Uloženo u Melsztyn
Melsztyn
pohlednice z roku 1931
© anon.
Uloženo u Melsztyn
Dębno
interiér pozdně gotického arkýře
© Jan Matejko, kresba, pol. 19. století
Uloženo u Dębno
Dębno
pohled od severu
© Napoleon Orda, 1880
Uloženo u Dębno
Dębno
severní průčelí s arkýřem
© Jan Matejko, kresba, 1866
Uloženo u Dębno