Historické pohlednice

Těšín
Podoba hradu z poloviny 19. století. Zajímavé je srovnání s obrazy hradu o několik let dříve, kde v areálu stálo množství budov, zatímco zde je již jen věž a zámek na úpatí hory.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloženo u Těšín
Prostřední Suchá
zámek před zbořením
© Muzeum Těšínska, publikováno v Miroslav Plaček, František Musil: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska, Libri 2003
Ráj
pohlednice ze sbírky J. Úlovce
© T. Firuth, Fryštát, Frysztat, Freistadt, 1934
Uloženo u Ráj
Vraty (Rattenstein)
O hradu
© A. Sedláček
Frýdek
Pohled na město Frýdek kolem poloviny 18. století. Vpravo mariánská basilika, která však ještě nebyla dokončena, uprostřed farní kostel a zcela vlevo část tehdejšího zámku.
© archiv frýdeckého zámku
Uloženo u Frýdek
kaple sv. Jiří a Vojtěcha
Stara pohlednice Řípu
© anon.
městské opevnění
Pohled na historické Brno ve hradbách od jihu.
© J. Houfnagel, 1617
městské opevnění
Pohled z JV na Brno.
© F.B. Werner, polovina 18. stol. (SÚPP)
městské opevnění
Pohled z dnešní Husovy třídy přes Šilingrovo nám. ke Starobrněnské bráně a Petrovu.
© F.Richter, 1820 (PÚB)
městské opevnění
Pohled od dnešního Tesca a hlavního nádraží na centrum, Ferdinandovu bránu.
© F.Richter, 1820 (PÚB)
městské opevnění
Petrov s opevněním před regotizací.
© PÚB
městské opevnění
Židovská (nová Ferdinandova) brána při pohledu z barokní fortifikace.
© K.Hirsch, před 1835
Ivanovice na Hané
Historický pohled z náměstí na zámek, kostel a sochu sv. Floriána (1946).
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Líšeň
celkový pohled na městeěko s kostelem (vlevo), zámkem (uprostřed) a poutním kostelem (nahoře). F.B.Werner (polovina 18. století)
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloženo u Líšeň
klášter kartuziánů s kostelem Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice před rokem 1931, (JF)
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
klášter kartuziánů s kostelem Nejsvětější Trojice
Historický pohled na klášter.
© web
Starý Berštejn
Pohled na S. Berštejn
© Antonín Levý
Uloženo u Starý Berštejn
Starý Berštejn
1832
Pohled na hrad od jihovýchodu
© K.H. Mácha, 1832 nebo 1833
Uloženo u Starý Berštejn
Tvrz v Královské zahradě
klášter před stavbou nemocnice. Někde v jeho zdech nebo půdoryse se skrývala původní tvrz.
© mapa stabilního katastru z r.1843 (Města a městečka-K.Kuča)
Tvrz v Královské zahradě
klášter a kostel sv.Anny na výřezu veduty Starého Brna. Vpravo začíná Brno, nahoře hradba spojující Brno a hrad.
© F.B.Werner, polovina 18. století
Krásenský vrch
Rozhledna "Šroub"
S dnes již neexistující restaurací
©
Uloženo u Krásenský vrch
Krásenský vrch
Stavba rozhledny
©
Uloženo u Krásenský vrch
kostel sv. Jiří
Historie
©
Kynžvart
Z info panelu
Jádro hradu od západu na rytině J. Richtera podle kresby F.A. Hebera
© F. A Heber, 1846
Uloženo u Kynžvart
Lelekovice
interiér sklepa v severozápadním křídle (foto z výzkumů)
© Josef Unger: Dokončení archeologického výzkumu vnitřního hradu v Lelekovicích (in Archaeologica historica 16, Brno 1991)
Uloženo u Lelekovice
Lelekovice
vstup do sklepa v jihozápadním křídle
© Josef Unger
Uloženo u Lelekovice
Lelekovice
sklep jihozápadního křídla
© Josef Unger
Uloženo u Lelekovice
radnice
originál sochy Radegasta od Al. Poláška ještě na hřebeni Radhoště-30. léta 20. stol.
© Beskydy a Pobeskydí 1895-1939 (V Peter a kol.)
Uloženo u radnice
Likava
dobová rytina z roku 1856
© Ľ.Rohbocka
Uloženo u Likava
Třebovice
pohled na zničený zámek po roce 1945
© web
Uloženo u Třebovice
Třebovice
zámek na začátku 20. století
© web
Uloženo u Třebovice
polodřevěné kupecké domy
Kupecké domy v dobách své doznívající slávy, ale ještě celé - 70. léta
© MB F-M
polodřevěné kupecké domy
Průhled Hlubokou ulicí-vlevo trojice popisovaných domů-70. léta
© MBF-M
Kokořín
hrad před puristickou dostavbou
© Zprávy památkové péče LIV-1994, č. 4, str. 105
Uloženo u Kokořín
Točník
jižní štít velkého paláce před opravou střechy
© Jan Sommer, 1991 (in Zprávy památkové péče LIV-1996, č. 6, str. 191)
Uloženo u Točník
Valeč
jižní prčelí před rekonstrukcí
© J. Sommer, 1994 (in Zprávy památkové péče, č. 4, obálka)
Uloženo u Valeč
Machovice
Rytina
Historické vyobrazení tvrze Machovice Zdroj: Farkova rytina z díla F.A.Herbera podle předlohy z r.1760
© Peprník
Uloženo u Machovice
kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
historický pohled na nový kostel z přelomu století
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Hustopeče nad Bečvou
zámek s kostelem na mapě stabilního katastru
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Opava
zámek na Požárním obrazu města z r.1689
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloženo u Opava
Opava
Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K.Kuča)
Uloženo u Opava
Opava
zámek na malbě F. Mascheka z pol. 18. století
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloženo u Opava
Opava
zámek a přilehlý johanitský kostel na kresbě F. Biely z r. 1813
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloženo u Opava
jezuitská kolej s kostelem sv. Vojtěcha (sv. Jiří)
pohled od severu na Ratibořskou bránu a kostel s klášterem v 17. stol.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
jezuitská kolej s kostelem sv. Vojtěcha (sv. Jiří)
kostel s klášterem a ratibořskou barnou na kresbě F. Mascheka-pol. 18. stol.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
jezuitská kolej s kostelem sv. Vojtěcha (sv. Jiří)
kostel s klášterem a Ratibořskou branou na kresbě města z r. 1689
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
18. století-pohled od severu
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Orlová
severní průčelí po ohni v roce 1975 v době bourání
© Zaniklé hrady, zámky a tvrze na Moravě a ve Slezsku (F. Musil, M. Plaček)
Uloženo u Orlová