Historické pohlednice

Smoleń
horní hrad ze západního předhradí
© A.Schouppé, Kłosy 1867
Uloženo u Smoleń
Smoleń
pohled od jihu
© Napoleona Orda, 2. pol. 19. století
Uloženo u Smoleń
klášter benediktinů s kostelem sv. apoštolů Petra a Pavla
obraz z meziválečné doby
© anonym
Tenczyn
vstupní partie na litografii z poč. 19. století
© Z. Vogel, 1807
Uloženo u Tenczyn
Tenczyn
pohled od východu v 19. století
© K.W.Kielisiński, 1832
Uloženo u Tenczyn
Tenczyn
branská věž a kaple z předhradí na konci 18. století
© akwarel Zygmunt Vogel, 1790
Uloženo u Tenczyn
Tenczyn
pohled od jihozápadu koncem 19. století
© Napoleon Orda
Uloženo u Tenczyn
Hauenštejn
Rytina, J. Patočka, polovina 19. století
© Archiv Horního hradu
Uloženo u Hauenštejn
Hauenštejn
Rytina před neogotickými úpravami
© Archiv Horního hradu
Uloženo u Hauenštejn
Hauenštejn
Rytina
© Archiv Horního hradu
Uloženo u Hauenštejn
Hauenštejn
Rytina 1877
Po první fázi neogotických úprav (kaple a objekt brány)
© Archiv Horního hradu
Uloženo u Hauenštejn
Lipowiec
litografie - pohled od jihozápadu
© J.N.Głowacki, 1830
Uloženo u Lipowiec
Pieskowa Skała
pohled od západu na konci 18. století
© Zygmunt Vogel, 1787
Uloženo u Pieskowa Skała
Pieskowa Skała
pohled od západu ve 2. polovině 19. století
© Napoleon Orda
Uloženo u Pieskowa Skała
Pieskowa Skała
pohled od západu
© T. Chrząński
Uloženo u Pieskowa Skała
Pieskowa Skała
pohled od severovýchodu - v popředí věž Dorotka rozebraná roku 1850
© J. N. Głowacki, před r. 1850
Uloženo u Pieskowa Skała
Frýdlantské železárny
pohled na frýdlantské železárny v období 1. republiky
V popředí továrna podnikatele Postelberga vystavěná v bývalé smaltovně a v pozadí centrum frýdlantských železáren, tehdy již podnik Ferrum. Zřetelná věžička kaple.
© Beskydy a Pobeskydí 1895 - 1939 (V. Peter a kolektiv, WART 2001)
Frýdlantské železárny
partie z Kamence - počátek 20. století
Snímek zobrazuje technický náhon, jež vybočoval z řeky Ostravice v místní části Nová Dědina, procházel železárnami, centrem města, které odděloval od místní části Kamenec, protékal pobočným závodem slévárny III (později Rádlo)v místní části Kuty a nad Pržeňským splavem se vléval opět do řeky Ostravice.
© Beskydy a Pobeskydí 1895 - 1939 (V. Peter a kolektiv, WART 2001)
Frýdlantské železárny
pohled na hlavní správní budovu frýdlantských železáren - konec 19. století
© Beskydy a Pobeskydí 1895 - 1939 (V. Peter a kolektiv, WART 2001)
Ojców
pohled od jihozápadu na konci 18. století
© Zygmunt Vogel, 1787
Uloženo u Ojców
Ojców
pohled od jihozápadu cca 1820
© anonym
Uloženo u Ojców
Korzkiew
pohled od jihovýchodu na poč. 19. století
© anonymní autor, cca 1820
Uloženo u Korzkiew
Bechyňská brána
Historický pohled
©
Lešany
vstupní průčelí po přestavbě r. 1903
© F. Kašička: Zámek v Lešanech ve výsledcích poslední stavebně historické analýzy, Památky a příroda 1989
Uloženo u Lešany
Lešany
nádvoří zámku v 80. letech 20. století - pohled k severu
© foto Z. Jandusová (in F. Kašička: Zámek v Lešanech ve výsledcích poslední stavebně historické analýzy, Památky a příroda 1989)
Uloženo u Lešany
Rudoltice
vstupní průčelí - rytina
© A. Delsenbach, cca 1720
Uloženo u Rudoltice
Lina
pohled od severu (kresba)
© F.A. Heber, 1844
Uloženo u Lina
Frýdlantské železárny
perspektivní letecký pohled na centrální část železáren - konec 19. století
Dobře patrná je tovární kaple a úřednické budovy, z nichž část stojí dodnes
© Památník Krejcarového spolku ve Frýdlantě nad Ostr., 1931
Oybin
rekonstrukce podle kresby z 18. století
© Alfred Moschkau: Oybyn - Ritterburg und kloster, 1933
Uloženo u Oybin
Oybin
interiér kostela
© Alfred Moschkau: Oybyn - Ritterburg und kloster, 1933
Uloženo u Oybin
Oybin
kostel od severovýchodu
© Alfred Moschkau: Oybyn - Ritterburg und kloster, 1933
Uloženo u Oybin
Horní Domaslavice
Dobová fotka hornodomaslavického zámku - výřez z pohlednice (po r. 1918)
© historické pohlednice Frýdecka
kostel Všech svatých
© historické pohlednice Frýdecka
Bílá
© historické pohlednice Frýdecka
Uloženo u Bílá
Bílá
© historické pohlednice Frýdecka
Uloženo u Bílá
Raškovice
Pohled na bývalý zámek ve 20. letech 20. století po jeho přestavbě na školu.
© sbírka V. Petra
Uloženo u Raškovice
Raškovice
Pohled na zámeček na přelomu století.
© sbírka V. Petra
Uloženo u Raškovice
klášter milosrdných sester sv. Karla Boromejského
pohled z kostelní věže na klášter před dostavbou 2. polopatra - počátek 20. století
© Beskydy a Pobeskydí 1895-1939 (V Peter a kol.)
Šenov
zámek od jihovýchodu na kolorované pohlednici z přelomu 19. a 20. století
© Pozdrav z Frýdecko-místecka ( V.Peter )
Uloženo u Šenov
Šenov
jedna z posledních fotografií zámku.
© Pozdrav z Frýdecko-místecka ( V.Peter )
Uloženo u Šenov
Ráj
Partie z doby demolice zámku
© Owczarzy W.
Uloženo u Ráj
Ráj
Průběh demolice zámku
© Owczarzy W.
Uloženo u Ráj
kostel sv. Antonína Paduánského
© Pozdrav z Fýdecko-místecka (V.Peter)
Těšín
Historicky první kresba hradu.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloženo u Těšín
Těšín
Historický pohled na město z české strany.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloženo u Těšín
Těšín
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloženo u Těšín
Těšín
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloženo u Těšín
Těšín
Nádherný pohled na hrad z polské strany.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloženo u Těšín
Těšín
Pohled na hrad od české strany.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloženo u Těšín
Těšín
Požár Těšína v 1. pol. 19. století.
© Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)
Uloženo u Těšín