Historické pohlednice

Červený Hrádek
1909 N. Sommer
Litice nad Orlicí
JKR
Střekov
FD
Uloženo u Střekov
Ledeč nad Sázavou
AMP GMS
Křivoklát
Studna na hradě Křivoklátě
© Jiří Čížek (FoN)
Uloženo u Křivoklát
Harasov
Hotel Harasov v kokořínském údolí
FOTOTYP
Uloženo u Harasov
Kotnov
1925 KZKV
Uloženo u Kotnov
Jindřichův Hradec
Zámek od severní strany
Staré stavení s věží okrouhlou založeno ze začátku 13. stol., horní část a červená věž v 15. stol. Ratířský sál stavěn od roku 1592-97. Hrad obehnán se všech stran vodou poskytuje překrásný pohled. Poslední dobou opraven a obýván J.E. hrab. Eug. Czernínem.
Jos. Kroupa
Boskovice
ORBIS
Uloženo u Boskovice
Lipnice
1908 J. Komrs
Uloženo u Lipnice
Točník
1948 GRAFO ČUDA
Uloženo u Točník
Kunětická Hora
1927 Ot. Doležal
Uloženo u Kunětická Hora
Nový Jičín
Uloženo u Nový Jičín
Karlštejn
František Fridrich 1965-1885
Uloženo u Karlštejn
Lány
1923 Klub čsl. turistů
Uloženo u Lány
Cheb
František Fridrich 1965-1885
Uloženo u Cheb
Chodský hrad
Uloženo u Chodský hrad
Loket
František Fridrich 1965-1885
Uloženo u Loket
Prašná brána
František Fridrich 1965-1885
Uloženo u Prašná brána
Starý židovský hřbitov
František Fridrich 1965-1885
Karlův most
povodeň u Karlova Mostu v květnu 1872
František Fridrich 1965-1885
Uloženo u Karlův most
Bradlo
fotografie z výzkumů A. Hejny
V. Wolf: Archeologické výzkumy na Trutnovsku v letech 1966-86.. (in Krkonoše - Podkrkonoší, sv. 8, Trutnov 1989)
Uloženo u Bradlo
Šenov
pohled od severovýchodu (před likvidací)
© L. Kiška, 1991
Uloženo u Šenov
Šenov
nádvoří počátkem 20. století
© H. Lankočí: Obec a panství Šenov. Kronika starobylé slezské dediny, Polská Ostrava 1914
Uloženo u Šenov
Babí lom
Uloženo u Babí lom
kostel sv. Martina ve zdi
Zrušený kostel
© J. Eckert 1890 (Muzeum Hl.m.Prahy)
Kunčice nad Ostravicí
Kunčický zámek
Zámek v Kunčicích - východní křídlo kolem roku 1910. Převzato z : JIŘÍK, K. a kol. Dějiny Ostravy. Ostrava: Sfinga, 1993.
© Archiv města Ostravy
Kolín
Kolín
Hrad se nachází v pravém dolním nároží městské hradby, chrám sv. Bartoloměje v levém horním a v dolní části obrázku je věž Práchovna
2004 © Václav Hájek
Uloženo u Kolín
Mokrsko Górne
pohled od JV
© F.P. Usner, 1805
Uloženo u Mokrsko Górne
Chęciny
hrad a město na konci 19. století
© J.Szermentowski, 1879
Uloženo u Chęciny
Siewierz
pohled od severozápadu na akvarelu z poloviny 19. století
© T. Chrząński
Uloženo u Siewierz
Siewierz
pohled od severovýchodu - obraz z 2. poloviny 19. století
© Napoleon Orda
Uloženo u Siewierz
Mirów
pohled od severovýchodu - obraz z poloviny 19. století
© Napoleon Orda
Uloženo u Mirów
Mirów
hrad roku 1650 podle Zygmunta Lisa
© Jolanta Fidura "Zamki i inne warownie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej"
Uloženo u Mirów
Mirów
pohled od západu v pol. 19. století
© K. Stronczynski
Uloženo u Mirów
Bobolice
pohled od západu v polovině 19. století
© Napoleon Orda
Uloženo u Bobolice
Bobolice
pohled od východu v polovině 19. století
© akwarel T.Chrząńského
Uloženo u Bobolice
Olsztyn
akvarel z roku 1787
© Zygmunt Vogel
Uloženo u Olsztyn
Olsztyn
dřevoryt z 19. století
© Kostrzewski
Uloženo u Olsztyn
Hauenštejn
80. léta 19. století
Pohled na jižní průčelí po celkové novogotické úpravě
© Archiv Horního hradu
Uloženo u Hauenštejn
Hauenštejn
Počátek 20. století
Západní část nádvoří
© Archiv Horního hradu
Uloženo u Hauenštejn
Hauenštejn
Počátek 20. století
Pohled na jižní průčelí hradu a zámku, v popředí vpravo objekt brány
© Archiv Horního hradu
Uloženo u Hauenštejn
Rabsztyn
pohled z poloviny 17. století
Jolanta Fidura : Zamki i inne warownie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
Uloženo u Rabsztyn
Rabsztyn
pohled od severu (litografie)
© Zygmunt Vogel, 1792
Uloženo u Rabsztyn
Rabsztyn
pohled od jihovýchodu, akvarel
© Zygmunt Vogel, 1792
Uloženo u Rabsztyn
Rabsztyn
pohled od jihovýchodu v pol. 19. století
© B.Podbielski, "Tygodnik Ilustrowany" 1862
Uloženo u Rabsztyn
Rabsztyn
pohled od jihozápadu ve 2. polovině 19. století
© Napoleon Orda
Uloženo u Rabsztyn
Ogrodzieniec
horní hrad od východu
© B.Podbielski, Tygodnik Ilustrowany 1862
Uloženo u Ogrodzieniec
Ogrodzieniec
pohled od západu - litografie ze 2. poloviny 19. století
© Napoleon Ordy
Uloženo u Ogrodzieniec
Smoleń
pohled od jihu
© anonym, 1876
Uloženo u Smoleń