Graficke pismenko První osídlení v této oblasti se datuje do 16. století. Osídlenci se živili lovem, dřevorubectvím, pálením dřevěného uhlí. Kolem roku 1550 se na nedaleké Jizerce usadilo několik vlašských horníků, kteří zde těžili safíry. Po bitvě na Bílé hoře se stal majitelem této části Jizerských hor Albrecht z Valdštejna. Přesto odlehlé a neobydlené končiny poskytovaly útočiště pronásledovaným protestantům. V 18. století přicházeli do zdejšího kraje němečtí kolonisté - skláři, káceli lesy a proměňovali je v ornou půdu a pastviny. V roce 1828 založil na Jizerce sklář Riedel sklářskou huť, která na počátku 20. století zanikla a ze sklářů se stali dřevaři. Rozlehlá obec Kořenov vznikla až v roce 1960 sloučením obcí Jizerka, Polubný, Příchovice a Rejdice.

 
Graficke pismenko Místní evangelíci dlouho neměli vlastní svatostánek – scházeli se k pobožnostem u chaty Zvonice. Pastor evangelické obce se proto rozhodl vybudovat kapli. Na její výstavbu vydělal prostředky přednáškami ve Slezsku a kapli si evangelíci postavili v roce 1909 svépomocí za pouhé 4 měsíce. Projekt kaple vytvořil berlínský stavitel sakrálních staveb, arch. Dr. Otto Bartning. Hřbitov kolem kaple byl založen až v roce 1911 a dlouho čekal na schválení úřadů. Prvními pochovanými - na tehdy ještě neschváleném hřbitově - byly dcery místního truhláře Ulmanna, které zemřely v roce 1913. Toho roku tedy musel být hřbitov rakouskými úřady schválen.
 
Graficke pismenko Kaple (kostel) je od roku 1948 využívána Jednotou bratrskou, která zřídila nedaleko, v Polubném, horský domov (dnešní hotel Adria) pro rekreační pobyty dětí a mládeže. V 50. letech 20. století byla tato činnost církvi komunistickým režimem znemožněna. Kostelík byl do vlastnictví církve předán roku 1959. Pravidelné bohoslužby v kostele organizuje Ochranovský sbor při ČCE v Tanvaldě. Ochranovský seniorát vznikl v roce 2000 ze sborů Jednoty bratrské, když se česká Jednota bratrská rozštěpila na dvě části.
 
Graficke pismenko Kostel, který postupem času silně zchátral, prošel před stým výročím jeho založení rekonstrukcí.

Text: historie
24.5. 2007 - Milan Caha (doplněno redakcí dle Pavel Vítek, http://www.jednotabratrska.cz; http://www.jizerkyprovas.cz)