Popis zábřežské radnice a okolí

Graficke pismenko Stará radnice v Zábřehu nad Odrou se nachází v centru bývalé vesnice na okraji dnešního parku. Park byl původně zámeckou zahradou zábřežského zámku, který leží na jeho protější straně. Mezi radnicí a zámkem protékal parkem a dodnes protéká Zábřežský potok, který se asi po kilometru vlévá do Odry. Dnes je potok však zatrubněn a volně teče jen jeho poslední část. Poblíž radnice se nacházejí všechny důležité objekty Zábřehu: na kopečku za ní zámek a kostel Navštívení Panny Marie, vedle kostela fara. Kousek za zámkem byla rovněž škola a sirotčinec. Přímo naproti radnice přes cestu je kostel Církve Husitské a vlevo od tohoto kostela při pohledu od radnice bývalý obecní hostinec-dnes restaurace U Havránků. Vedle hostince byly původně další dvě zajímavé budovy: hasičská zbrojnice a Hospodářsko-zelinářská škola. Obě však byly zbourány při výstavbě prodloužené ulice Výškovické. Kolem radnice vedla rovněž cesta na hřbitov, který se zachoval dodnes.

 
Graficke pismenko Radnici si lze dobře prohlédnout při jízdě tramvají mezi zastávkami Horymírova a Karpatská. Při jízdě od Výškovic je po levé ruce a je ji dobře vidět stejně jako většinu ostatních budov bývalého centra Zábřehu, které jsou však z jedné strany obestavěny panelákovým sídlištěm.
 
Graficke pismenko Samotná radnice je patrová budova s jednoduchou střechou a ze strany parku má několik zdobných přístavků. V čele radnice býval znak Zábřehu nad Odrou-tři červené kužely, ten se však neuchoval, stejně jako výzdoba čelní strany radnice. Z čelní strany vedl do radnice rovněž hlavní vchod, ten byl však zazděn z důvodu náspu pro silnici před radnicí. Ze stejného důvodu byla zasypána i studna před radnicí, po které jsou dodnes patrné stopy. Když se začalo s mohutnou výstavbou tzv. Jižního města, které vzniklo spojením obcí na jihu Ostravy, přestala radnice vyhovovat. Proto byla přesunuta do větších objektů v Hrabůvce a tam je dodnes. Stará radnice začala rychle chátrat, dokud nebyla zakoupena a opravena Bratrskou jednotou baptistů. Díky této opravě sice zůstala uchována, ale znak Zábřehu v čele radnice byl nahrazen křížem a v té době byl také zazděn hlavní vchod.

Text: historie
5.5. 2007 - Ivan Ryška